Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"loop" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. pętelka, pętla, oczko, szlufka Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  2. technical pętla (w programie komputerowym) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  3. BrE technical spirala (środek antykoncepcyjny) Dodaj do powtórek w eTutor

loop rzeczownik

One way or another, they will be in the loop.

Tak czy inaczej, oni będą w pętli.

But I get the feeling he is in the loop.

Ale dostaję uczucie on jest w pętli.

A way to get the human out of the loop.

Sposób by wyjąć człowieka z pętli.

He was not being left out of the loop for anyone.

Nie został z pętli dla nikogo.

czasownik
  1. robić pętlę Dodaj do powtórek w eTutor
  2. zakręcać (o drodze, rzece) Dodaj do powtórek w eTutor

loop czasownik

And now she had looped nearly to the front again.

I teraz zrobiła pętlę niemal do przodu jeszcze raz.

She looped something over her head, held it out to me.

Zrobiła pętlę na czymś ponad swoją głową, podać to mi.

But it looped around and came back to her hand.

Ale to zrobiło pętlę wokół i wróciło do jej ręki.

It had looped around yet again and was coming back for a third look.

To zrobiło pętlę wokół jeszcze raz i wracać dla trzeciego spojrzenia.

loop **, loop line

rzeczownik
  1. BrE mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

loop, loop line rzeczownik

One way or another, they will be in the loop.

Tak czy inaczej, oni będą w pętli.

But I get the feeling he is in the loop.

Ale dostaję uczucie on jest w pętli.

A way to get the human out of the loop.

Sposób by wyjąć człowieka z pętli.

He was not being left out of the loop for anyone.

Nie został z pętli dla nikogo.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - loop
feedback loop = pętla przyczynowo-skutkowa
belt loop = szlufka
closed loop = obwód zamknięty (+1 inne znaczenie)
be in the loop = mieć wpływ na podejmowanie decyzji
looper = urządzenie do tworzenia pętli (np. w maszynie do szycia) (+1 inne znaczenie)
ground loop = zarzucenie przy rolowaniu
infinite loop = pętla nieskończona
heel loop = oparcie na pięty w wózku inwalidzkim
half-loop = półpętla
hammer loop = zaczep na młotek (w pasie do narzędzi)
elastic loop = elastyczny element naprężający (część namiotu)
hanger loop = zawieszka ubrania, pozwalająca powiesić ubranie
induction loop = pętla indukcyjna
Henle's loop , loop of Henle = pętla Henlego, pętla nefronu
hook and loop fastener = Velcro (zamek popularnie określany jako rzep)
induction loop system = technical nagłośnienie w pętli indukcyjnej
loop aerial, frame aerial = antena ramowa
knock sb for a loop = AmE wytrącić kogoś z równowagi
to be in the loop = mieć wiedzę na dany temat

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?