Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"kindle" po polsku - Słownik angielsko-polski

kindle

czasownik
  1. zapalić, zapalać, rozpalić, rozpalać (np. ogień, drewno)
  2. wzniecić, wzniecać, rozpalić, rozpalać (np. nadzieję, pożądanie)

kindle czasownik

If so, it was a love that took time to kindle.

Skoro tak, to była miłość, która zajmowała trochę czasu by zapalić się.

Just to set eyes on it was to kindle a little living fire within his heart.

Tylko po to, aby umieszczać oczy to miało niecić trochę żywego ognia w zasięgu swojego serca.

He knew the subject and how to kindle interest in it.

Znał temat i jak rozniecić zainteresowanie tym.

She turned and, starting back home, began to kindle the street.

Obróciła się i, zaczynając tylny dom, zaczął zapalać ulicę.

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?