Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"sweater" po polsku - Słownik angielsko-polski

jumper

obrazek do jumper po polsku
rzeczownik
  1. skoczek (np. w zawodach sportowych)

jumper rzeczownik

Then he made a jumper from on the 3-point line.

W takim razie zrobił pulower na linii 3-punkt.

Take a jumper for when you get out, too, even in high summer.

Brać pulower gdy dostajesz na zewnątrz, też, nawet w lecie w pełni.

But then he hit a jumper for a 97-95 lead.

Ale potem trafił pulower dla 97-95 prowadzenie.

As of today, she is also the top long jumper.

Na dzień dzisiejszy, ona jest również głównym skoczkiem w dal.

sweater **
jumper British English

obrazek do sweater po polsku
rzeczownik
  1. sweter [COUNTABLE]
    It was getting cold so I put on a sweater. (Robiło się zimno, więc założyłem sweter.)
    You have your jumper on inside out. (Masz sweter założony na lewą stronę.)

sweater, jumper rzeczownik

Put on a sweater, and bring me one as well.

Zakładać sweter, i przynosić mi jednego też.

By the end of my class, I was started on a sweater.

Przed końcem mojej klasy I został skłoniony do swetra.

In the first place, you could not pay me enough for the hours I put into a sweater.

Przede wszystkim, nie mogłeś zapłacić mnie dość przez godziny, które nałożę do swetra.

I got up in the dark, put on a sweater, and went to the back door.

Wstałem po ciemku, zakładać sweter, i poszedł do tylnych drzwi.

pinafore British English
pinafore dress British English
jumper American English

obrazek do pinafore po polskuPinafore DressesPinafore Dress
rzeczownik
  1. bezrękawnik (sukienka bez rękawów)

pinafore, pinafore dress, jumper rzeczownik

A 1961 review of the company's Pinafore is much the same.

1961 przegląd Fartucha spółki prawie nie zmieni się.

She goes to school wearing a pinafore, like any little French girl.

Ona idzie do szkoły noszącej fartuch, tak jak jakakolwiek drobna francuska dziewczyna.

Imagine me all done up in hair ribbons and pinafore, being seen but not heard.

Wyobrażać sobie mnie wszystko odnowione we wstążkach włosów i fartuchu, podczas widzenia ale nie słyszany.

A girl wearing a dress that looked more like a pinafore.

Dziewczyna nosząca sukienkę, która wyglądała więcej jak fartuch.

Pytania i odpowiedzi - jumper

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - jumper

ski jumper = skoczek narciarski
jumper cable = kabel złączowy (+1 inne znaczenie)
jumper cables = przewody rozruchowe American English
high jumper = skoczek wzwyż
long jumper = skoczek w dal
stump jumper = chamidło, prostak American English informal
triple jumper = trójskoczek
puddle jumper = awionetka, odrzutowiec slang
queue-jumper = spryciarz wpychający się bez kolejki British English informal
junior jumper = młodociany przestępca slang
counter jumper = subiekt (tzn. ekspedient) old-fashioned
lambswool jumper , lambswool sweater = sweter z miękkiej owczej wełny
I'll take this sweater. , I'll take this jumper. British English = Wezmę ten sweter.

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.