Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"interconnected" po polsku - Słownik angielsko-polski

interconnected

przymiotnik
  1. połączone

interconnected przymiotnik

But I also believe that some things are a great deal more interconnected than others.

Ale również sądzę, że jakieś sprawy są dużo więcej łączył się niż inni.

A century later, in 1300, there were over 190 interconnected cities.

Po upływie stulecia, w 1300, było ponad 190 połączonymi miastami.

In fact, the very name comes from this idea of interconnected networks.

Tak naprawdę, samo imię pochodzi z tego pomysłu połączonych sieci.

Three interconnected criticisms of the law may be considered here.

Trzy połączone studia krytyczne prawa mogą być uznawane tu.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - interconnected

interconnected networks = sieci połączone (sieci o architekturze SNA połączone przez bramy)

Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?