Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"insurance" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. ubezpieczenie [UNCOUNTABLE]
    a promise of compensation made by a financial institution in return for a loss

insurance rzeczownik

The insurance is available with no questions asked about health.

Why do insurance companies pay if they don't have to?

We know they go to school more by having health insurance.

They can get insurance then and pay up by 65.

przymiotnik
  1. ubezpieczeniowy
  2. asekuracyjny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "insurance"

reinsurance = reasekuracja (ubezpieczenie się firmy ubezpieczeniowej w innych firmach ubezpieczeniowych)
coinsurance = koaserkuracja, wspólne ubezpieczenie (np. małżonków) +1 znaczenie
policy , insurance policy = polisa (ubezpieczeniowa)
health insurance = ubezpieczenie zdrowotne
insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń
cost , freight and insurance , c.f.i. (skrót) , cfi (skrót) , CFI (skrót) = koszt, fracht i ubezpieczenie (wliczone w cenę)
insurance industry = przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa
insurance coverage = zakres ubezpieczenia
insurance premium = składka ubezpieczeniowa
deposit insurance = ubezpieczenie lokaty
life insurance , life assurance British English = ubezpieczenie na życie
insurance agent = agent ubezpieczeniowy
medical insurance = ubezpieczenie medyczne
flood insurance = ubezpieczenie od powodzi
insurance commissioner = przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego
unemployment insurance = ubezpieczenie od bezrobocia
insurance scheme British English , insurance plan American English = system ubezpieczeń
car insurance , auto insurance , vehicle insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne
insurance broker = agent ubezpieczeniowy
insurance fraud = oszustwo ubezpieczeniowe
insurance fund = fundusz ubezpieczeniowy
travel insurance = ubezpieczenie na czas podróży
fire insurance = ubezpieczenie od pożaru, tj. ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych
credit insurance = ubezpieczenie kredytu
social insurance = ubezpieczenia społeczne
insurance money = pieniądze z ubezpieczenia
insurance claim = roszczenie ubezpieczeniowe
liability insurance = ubezpieczenie OC
care insurance = ubezpieczenie obejmujące opiekę (np. zdrowotną)
insurance reform = reforma ubezpieczeniowa
insurance market = rynek ubezpieczeniowy
group insurance = ubezpieczenie grupowe
carry insurance = mieć ubezpieczenie
property insurance = ubezpieczenie majątkowe
insurance services = usługi ubezpieczeniowe
self-insurance = samoubezpieczenie
National Insurance , NI = system ubezpieczeń społecznych
NICS , National Insurance Contributions = składki na państwowe ubezpieczenie społeczne (w Wielkiej Brytanii)
term insurance , term assurance = ubezpieczenie terminowe
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?