Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"insurance" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. ubezpieczenie Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
    a promise of compensation made by a financial institution in return for a loss

insurance rzeczownik

Another is to provide for those outside the business with life insurance.

He will also keep his health insurance for four months.

"We have so many people not used to having health insurance."

Only 10 percent were without health insurance for two months or less.

przymiotnik
  1. ubezpieczeniowy Dodaj do powtórek w eTutor
  2. asekuracyjny Dodaj do powtórek w eTutor

Pytania i odpowiedzi - insurance

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - insurance
policy , insurance policy = polisa (ubezpieczeniowa)
health insurance = ubezpieczenie zdrowotne
insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń
cost , freight and insurance , (abbreviation) c.f.i., (abbreviation) cfi, (abbreviation) CFI = koszt, fracht i ubezpieczenie (wliczone w cenę)
insurance industry = przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa
insurance coverage = zakres ubezpieczenia
insurance premium = składka ubezpieczeniowa
deposit insurance = ubezpieczenie lokaty
flood insurance = ubezpieczenie od powodzi
life insurance , BrE life assurance = ubezpieczenie na życie
insurance commissioner = przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego
insurance agent = agent ubezpieczeniowy
medical insurance = ubezpieczenie medyczne
unemployment insurance = ubezpieczenie od bezrobocia
BrE insurance scheme , AmE insurance plan = system ubezpieczeń
car insurance , auto insurance , vehicle insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne
group insurance = ubezpieczenie grupowe
carry insurance = mieć ubezpieczenie
property insurance = ubezpieczenie majątkowe
insurance market = rynek ubezpieczeniowy
social insurance = AmE ubezpieczenia społeczne
insurance broker = agent ubezpieczeniowy
insurance fund = fundusz ubezpieczeniowy
insurance money = pieniądze z ubezpieczenia
insurance claim = roszczenie ubezpieczeniowe
care insurance = ubezpieczenie obejmujące opiekę (np. zdrowotną)
insurance reform = reforma ubezpieczeniowa
travel insurance = ubezpieczenie na czas podróży
fire insurance = ubezpieczenie od pożaru
credit insurance = ubezpieczenie kredytu
insurance fraud = oszustwo ubezpieczeniowe
insurance services = usługi ubezpieczeniowe
liability insurance = ubezpieczenie OC
health insurance benefits = świadczenia zdrowotne
blanket cover , blanket insurance = ubezpieczenie łączne
term insurance , term assurance = ubezpieczenie terminowe
National Insurance , NI = BrE system ubezpieczeń społecznych
NICS , National Insurance Contributions = składki na państwowe ubezpieczenie społeczne (w Wielkiej Brytanii)
no-fault insurance = ubezpieczenie autocasco (ubezpieczenie gwarantujące odszkodowanie niezależnie od winy)

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?