Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"ilość" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ilość, liczba, wielkość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
What is total amount of data
rzeczownik
 1. amount ****
  amt. (skrót)

  Did you add the right amount of sugar? (Czy dodałeś odpowiednią ilość cukru?)
  I spent a large amount of time fixing it. (Spędziłem dużą ilość czasu naprawiając to.)
  What amount of money do you need to borrow? (Ile pieniędzy potrzebujesz pożyczyć?)
  ! synonim: quantity
ilość (czegoś, co może być policzone bądź zmierzone) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. quantity **
  qty (skrót)
  qty. (skrót)

  an amount or a number of something
  They sold a large quantity of books. (Oni sprzedali dużą ilość książek.)
  This plant needs only a small quantity of water. (Ta roślina potrzebuje tylko niewielką ilość wody.)
  She has a large quantity of boxes filled with toys. (Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych zabawkami.)
  ! synonim: amount
ilość, wielkość (gdy czegoś jest dużo) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. volume ***

  The band produced great volume of terrible songs. (Zespół wyprodukował ogromną ilość fatalnych piosenek.)

Pytania i odpowiedzi — "ilość"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "ilość"

ogromna ilość = gallon
spora ilość = a fair amount
ilość informacji = amount of information
zalew, duża ilość = outpouring
ilość morderstw = murder rate
robocizna (ilość pracy wymagana do zrobienia czegoś) = labour British English , labor American English
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.