Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"hint" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. aluzja Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 2. krztyna, odrobina Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 3. wskazówka, rada Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  I'll give you a hint. (Dam ci wskazówkę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  You should take this hint into your consideration. (Powinieneś wziąć pod uwagę tę radę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  These hints were misleading. (Te wskazówki wprowadziły mnie w błąd.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: tip

hint rzeczownik

But the president gave little hint of what he would do in Iraq.

Ale prezydent dał mało aluzji z co zrobiłby w Iraku.

And so we're getting some hints at where we need to go look.

Zatem zmierzamy do jakichś aluzji gdzie musimy pójść spojrzenie.

At least you have a hint of what she was up to.

Przynajmniej dostajesz aluzję z co czuła się na siłach.

How big a hint does a man need, he thought.

Jak duży aluzja robi potrzebę człowieka, pomyślał.

czasownik
 1. robić aluzję Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]

hint czasownik

Behind me the east began to hint at deep blue instead of black.

Za mną wschód zaczął się do aluzji przy ciemny niebieski zamiast czarny.

But does it even hint at how he would fight back?

Ale to nawet napomyka jak odpowiedziałby na atak?

Let me not even hint that this is the right thing now.

Pozwól mi nie nawet dawać do zrozumienia, że to jest właściwa rzecz teraz.

What the police expected them to do was not hinted at.

Co policja oczekiwała ich robić nie napomknąć.

Pytania i odpowiedzi - hint

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - hint
hint that = aluzja że
hint at sth = robić aluzję do czegoś
hint that sth = robić aluzję, że coś (np. ma miejsce)
subtle hint = subtelna aluzja
take a hint , get a hint = przyjąć aluzję, zrozumieć aluzję
hint about sth = aluzja o czymś (+1 inne znaczenie)
hint on sth = wskazówka na temat czegoś
broad hint , strong hint , heavy hint = wyraźna aluzja
vague hint = mglista aluzja
broad hint = wyraźna aluzja, wyraźne nawiązanie
gentle hint = delikatna aluzja
helpful hints = użyteczne wskazówki (+1 inne znaczenie)
drop a hint = dać wskazówkę (np. dotyczącą lokalizacji czegoś) (+1 inne znaczenie)
hint as to sth = aluzja do czegoś
handy hints = przydatne wskazówki
hints for troubleshooting = porady, jak usuwać usterki

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?