Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"gate" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do gate po polskuticketing gate, AREX Incheon
rzeczownik
 1. brama, furtka [COUNTABLE]
  The gate was open. (Brama była otwarta.)
  I can meet you at the gate. (Mogę spotkać się z tobą przy bramie.)
  Close the gate behind you. (Zamknij za sobą bramę.)
 2. bramka, wyjście (na lotnisku) [COUNTABLE]
  My family waited for me at the gate. (Moja rodzina czekała na mnie przy bramce.)
  Only passengers with tickets are allowed past the gate. (Tylko pasażerowie z biletami są przepuszczani za bramkę.)
  No sharp objects can be carried through the gate. (Żadne ostre przedmioty nie mogą być przeniesione przez bramkę.)
 3. używane z nazwą miejsca lub osoby zamieszanej w aferę (np. Watergate) [COUNTABLE]
 4. widownia meczu sportowego British English [COUNTABLE]
 5. gęba, ryło, papa slang

gate rzeczownik

At the press gate, a security table was set up.

Przy bramie prasowej, stół związany z bezpieczeństwem został założony.

And he will have to start from the outside gate position.

I on będzie musieć zacząć od zewnątrz pozycja bramy.

I thought she might be second or third coming out of the gate.

Pomyślałem, że ona może być drugim albo trzecim przychodzeniem z bramy.

Find someone who lives in a house with a gate out front.

Znajdować ktoś, kto mieszka w domu z bramą na zewnątrz front.

czasownik
 1. zakazać opuszczania terenu szkoły (np. nieposłusznemu uczniowi) British English

gate czasownik

"It's gated and you have to talk to a real person to get in."

"Zatrzymało po godzinach i musisz rozmawiać z prawdziwą osobą przyjechać."

The park will be gated and access is on foot.

Park zostanie zatrzymany po godzinach i dostęp jest pieszo.

In other words, who needs a fence when the whole community is gated?

Innymi słowy, kto potrzebuje ogrodzenia gdy cała wspólnota jest zatrzymana po godzinach?

Many of the communities are gated, and about half have private courses.

Wiele ze społeczności jest zatrzymana po godzinach, i około połowy mieć prywatne kursy.

-gate

suffiks
 1. przedrostek używany w nazwach skandali (np. Watergate)

gate **
gate money British English

rzeczownik
 1. wpływy ze sprzedaży biletów na wydarzenie sportowe

gate, gate money rzeczownik

At the press gate, a security table was set up.

Przy bramie prasowej, stół związany z bezpieczeństwem został założony.

And he will have to start from the outside gate position.

I on będzie musieć zacząć od zewnątrz pozycja bramy.

I thought she might be second or third coming out of the gate.

Pomyślałem, że ona może być drugim albo trzecim przychodzeniem z bramy.

Find someone who lives in a house with a gate out front.

Znajdować ktoś, kto mieszka w domu z bramą na zewnątrz front.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - gate

front gate = przednia bramka
Golden Gate Bridge = most Golden Gate (Złote Wrota)
iron gate = żelazna brama
main gate = główna bramka
gated community = osiedle strzeżone American English
AND gate = bramka iloczynu logicznego
starting gate = maszyna startowa, bramka startowa
security gate = bramka bezpieczeństwa
back gate = tylna bramka
garden gate = bramka do ogrodu
entrance gate = brama wejściowa, brama wjazdowa
the pearly gates = wejście do nieba (humorystycznie)
gate-crasher = nieproszony gość, widz bez biletu informal
gate security = brama zabezpieczeń
gate lodge = domek stróża (przy wjeździe do posiadłości)
gate-crash = wchodzić na przyjęcie bez zaproszenia informal
wicket gate = furtka w bramie, bramka (+1 inne znaczenie)
lock gate = wrota śluzy
logic gate = bramka logiczna
school gate = bramka do szkoły
sluice gate = wrota śluzy
farm gate = bramka do zagrody
NOT gate = bramka NOT
gate crasher = osoba, która wprasza się na przyjęcia, pomimo że nie została zaproszona informal
departure gate = wyjście do samolotu, bramka
NOR gate = bramka NIE-LUB, bramka NOR
entrace gate = brama wejściowa
tide gate = śluza basenu pływowego
out-gate = bramka wyjściowa
gate rape = przeszukanie na lotnisku slang
lychgate , także: lych gate , także: lich-gate = zadaszona brama cmentarna (gdzie trumna oczekuje na przyjście duchownego)
close a gate , shut a gate = zamknąć furtkę
five-barred gate = furtka o pięciu sztachetach
open a gate = otworzyć furtkę
get the gate = zostać wylanym z pracy
gate-leg table = stół rozkładany (z wysuwanymi dodatkowymi nogami)

"most Golden Gate (Złote Wrota)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

most Golden Gate (Złote Wrota) = Golden Gate Bridge

200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.