Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"gain" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
  1. osiągać, zdobywać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  2. zyskiwać, stopniowo zdobywać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  3. wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  4. literary przybyć, dotrzeć (po wielu trudach) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

gain czasownik

But what of the general public, which has nothing to gain?

Ale co z ogółu społeczeństwa, który nic nie zyska?

Four others did not gain so much as a first down.

Cztery inni nie zyskali nawet pierwszy w dół.

Women would gain a better position here only through education, he said.

Kobiety zyskałyby lepszą pozycję tu tylko przez edukację, powiedział.

What are you looking to gain from your next job?

Dla co wyglądasz zyskiwać dzięki twojej następnej pracy?

rzeczownik
  1. korzyść, zysk Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  2. wygrana, zysk Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

gain rzeczownik

The other is the president's own personal, political and economic gain.

Drugi jest prezydenta posiadać osobisty, polityczny i gospodarczy przyrost.

Even since 2000, the gain has been about 8 percent.

Nawet od 2000, zysk był około 8 procent.

Now all I had to do was gain on him.

Teraz wszystko miałem do roboty był doganiać go.

And for my going so, those left behind gain much.

I dla mojego pójścia tak, te zostawione za przyrostem dużo.

Pytania i odpowiedzi - gain

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - gain
capital gain = zysk kapitałowy
gain in = przyrost, wzrost
gain access = uzyskać dostęp
weight gain = przybranie na wadze
gain weight = zyskać na wadze
gain on sth = doganiać coś, zbliżać się do czegoś (np. podczas wyścigu lub ucieczki)
gain on sb = doganiać kogoś, zbliżać się do kogoś (np. pod względem umiejętności, popularności)
gain from sth = skorzystać na czymś
gain ground = stać się znanym, popularnym (+2 inne znaczenia)
capital gains = zarobek uzyskany poprzez sprzedaż mienia (+1 inne znaczenie)
gain momentum , gather momentum = nabrać rozpędu, nabierać pędu
gainer = osoba zyskująca (+2 inne znaczenia)
gain time = zyskać czas (+1 inne znaczenie)
sales gain = przyrost sprzedaży
gain entry = dostać się (do środka czegoś)
gain experience = zdobyć doświadczenie
for gain = dla zysku, dla wygranej
gain currency = zdobyć popularność
gain entrance = zdobyć prawo wstępu
gain in popularity = zyskiwać popularność
gain an understanding = zrozumieć, pojąć
capital gains tax = podatek od zysków kapitałowych
gain a foothold , establish a foothold = znaleźć punkt zaczepienia (do startu)
gain credit = zyskać akceptację (np. innych ludzi dla swojego poglądu)
have the upper hand , gain the upper hand = mieć przewagę, zdobyć przewagę
red gain = technical wzmocnienie czerwieni
gain profit = osiągać zysk
gain adjustment = technical regulacja wzmocnienia
nonrecurring gain = zysk jednorazowy
ill-gotten gains = nieuczciwie zdobyte pieniądze
gain sb's confidence = zdobyć czyjeś zaufanie
automatic gain control = automatyczna regulacja wzmocnienia
gain ground on sb = odrobić straty do kogoś
No pain, no gain. = Bez pracy nie ma kołaczy. (dosł. Nie ma bólu, nie ma zysku.)
gainings = formal zyski, korzyści
gainly = ScotE odpowiedni, pasujący (+1 inne znaczenie)
gain customers left and right = intensywnie pozyskiwać klientów wszędzie (dosł. na prawo i na lewo)
maintained mainly to gain profits = utrzymywany głównie dla zysku
gain access to sth , get access to sth = uzyskać do czegoś dostęp

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?