Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"gain" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
  1. osiągać, zdobywać [TRANSITIVE]
  2. zyskiwać, stopniowo zdobywać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  3. wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) [TRANSITIVE]
  4. przybyć, dotrzeć (po wielu trudach) literary [TRANSITIVE]

gain czasownik

But what of the general public, which has nothing to gain?

Ale co z ogółu społeczeństwa, który nic nie zyska?

Four others did not gain so much as a first down.

Cztery inni nie zyskali nawet pierwszy w dół.

Women would gain a better position here only through education, he said.

Kobiety zyskałyby lepszą pozycję tu tylko przez edukację, powiedział.

What are you looking to gain from your next job?

Dla co wyglądasz zyskiwać dzięki twojej następnej pracy?

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. korzyść, zysk [COUNTABLE]
  2. wygrana, zysk [COUNTABLE]

gain rzeczownik

The other is the president's own personal, political and economic gain.

Drugi jest prezydenta posiadać osobisty, polityczny i gospodarczy przyrost.

Even since 2000, the gain has been about 8 percent.

Nawet od 2000, zysk był około 8 procent.

Now all I had to do was gain on him.

Teraz wszystko miałem do roboty był doganiać go.

And for my going so, those left behind gain much.

I dla mojego pójścia tak, te zostawione za przyrostem dużo.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "gain"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "gain"

again = znowu, jeszcze raz +2 znaczenia
regain = odzyskać (coś straconego) +1 znaczenie
gain in = przyrost, wzrost
capital gain = zysk kapitałowy
capital gains = zarobek uzyskany poprzez sprzedaż mienia +1 znaczenie
gainer = osoba zyskująca +2 znaczenia
gain access = uzyskać dostęp
weight gain = przybranie na wadze
gain weight = zyskać na wadze
gain ground = stać się znanym, popularnym +2 znaczenia
capital gains tax = podatek od zysków kapitałowych
gain momentum , gather momentum = nabrać rozpędu, nabierać pędu
gain experience = zdobyć doświadczenie
for gain = dla zysku, dla wygranej
gain entry = dostać się (do środka czegoś)
gain time = zyskać czas +1 znaczenie
gain currency = zdobyć popularność
gain entrance = zdobyć prawo wstępu
sales gain = przyrost sprzedaży
gain an understanding = zrozumieć, pojąć
ill-gotten gains = nieuczciwie zdobyte pieniądze
gain in popularity = zyskiwać popularność
gainings = zyski, korzyści
gainly = odpowiedni, pasujący +1 znaczenie
gain a foothold , establish a foothold = znaleźć punkt zaczepienia (do startu)
have the upper hand , gain the upper hand = mieć przewagę, zdobyć przewagę
gain credit = zyskać akceptację (np. innych ludzi dla swojego poglądu)
gain profit = osiągać zysk
gain adjustment = regulacja wzmocnienia
nonrecurring gain = zysk jednorazowy
half gainer = skok na główkę tyłem
advertising gains = zyski z reklamy
gain from something = skorzystać na czymś
gain on something = doganiać coś, zbliżać się do czegoś (np. podczas wyścigu lub ucieczki)
gain on somebody = doganiać kogoś, zbliżać się do kogoś (np. pod względem umiejętności, popularności)
red gain = wzmocnienie czerwieni
gain somebody's confidence = zdobyć czyjeś zaufanie
losses and gains = zyski i straty
gain access to something , get access to something = uzyskać do czegoś dostęp
Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?