Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"freak" po polsku - Słownik angielsko-polski

freak

rzeczownik
 1. pasjonat, maniak informal
  He's a computer freak. (On jest maniakiem komputerowym.)
 2. dziwak, dziwaczka, dziwadło
  I was always saying he was a freak. (Zawsze mówiłem, że on jest dziwakiem.)
  Tom is such a freak. (Tom jest takim dziwakiem.)
  His friends regard him as a freak. (Jego przyjaciele mają go za dziwaka.)
  ! synonim: weirdo
 3. maniak, pasjonat informal
 4. anomalia (niespodziewane wydarzenie)

freak rzeczownik

Michael made great music, but he was a freak of nature.

Michael zrobił świetną muzykę ale był jakimś dziwolągiem z natury.

To most of them she was nothing but a freak.

Do większości z nich była tylko dziwak.

He is a part of no whole, a freak without a place.

On nie jest częścią żadnej całości, dziwak bez miejsca.

When the word got out, they called him a freak.

Gdy słowo wyszło, nazwali go dziwakiem.

przymiotnik
 1. niecodzienny

freak przymiotnik

I had always felt more freak than hero, but it was hard to explain.

Zawsze czułem więcej dziwaka niż bohater ale trudno było wyjaśnić.

And he added, 'It would be freak reception, of course.

I dodał 'to byłoby niecodzienne przyjęcie, oczywiście.

"This is a very freak accident," he said.

"To jest sam niecodzienny wypadek" powiedział.

Even if you got that damned freak deer, how would you get him out of the woods?"

Nawet gdybyś miał tego cholernego niecodziennego jelenia, jak wyjąłbyś go z drzew? "

freak informal *
freak out informal

czasownik
 1. wychodzić z siebie, wariować
  zobacz także: flip
 2. paranoicznie bać się (czegoś)

freak, freak out czasownik

She looks at these two and I see she's about to freak on me.

Ona patrzy te dwa i widzę, że ona jest około do dziwaka o mnie.

He did not quite freak out, but it was a close call.

Zrobił nie całkiem wkurzać się, ale to była drobiazgowa rozmowa telefoniczna.

But this news might freak the woman out, so she went to the man.

Ale te wiadomości mogą wkurzać kobietę, więc poszła do mężczyzny.

No, not to the point where I'm going to freak out.

Nie, nie do punktu gdzie zamierzam wkurzyć się.

Pytania i odpowiedzi - freak

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - freak

control freak = osoba lubiąca rządzić, dyrygować innymi informal
freak show = gabinet osobliwości (w wesołym miasteczku)
freak accident = niecodzienny wypadek
Jesus freak = fanatyczny chrześcijanin informal
freak of nature = wybryk natury
freak somebody out = spowodować, że ktoś wariuje; wkurzyć kogoś informal
eco-freak = ekolog-fanatyk informal
freak wind = niecodzienny wiatr
freak result = niecodzienny rezultat
fitness freak = maniak fitnessu
freak wave = niecodzienna fala
freak storm = niecodzienna burza
religious freak = maniak religijny
computer freak = maniak komputerowy
health foods freak = fanatyk zdrowej żywności informal
acid head , także: acidhead , acid freak = osoba uzależniona od LSD, ćpun (biorący kwas) slang

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.