Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"fourth" po polsku - Słownik angielsko-polski

fourth

przymiotnik
 1. czwarty Dodaj do powtórek w eTutor
  The fourth of July is a holiday in America. (Czwarty lipca jest dniem wolnym w Ameryce.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Are you in the fourth grade? (Czy ty jesteś w czwartej klasie?) Dodaj do powtórek w eTutor
  I'm eating the fourth hamburger. (Jem czwartego hamburgera.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. czwartego (dnia miesiąca) Dodaj do powtórek w eTutor

fourth przymiotnik

But earlier in the day, he had been asked about his team's fourth- place finish and its 89 victories.

The assessment was given in early 2007 to fourth- and eighth-grade public school students.

She said many of the calls were about fourth- and fifth-grade math.

The fourth- and fifth-place teams meet in the first round.

rzeczownik
 1. czwarta (jedna z czterech części czegoś) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

one-fourth

obrazek do one-fourth po polsku
 1. jedna czwarta Dodaj do powtórek w eTutor
  He owns one-fourth of the company. (On jest właścicielem jednej czwartej firmy.) Dodaj do powtórek w eTutor
  My father is one-fourth Italian. (Mój ojciec jest w jednej czwartej Włochem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  She kept one-fourth of the money. (Ona zatrzymała jedną czwartą pieniędzy.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: quarter

one-fourth brak / fraza

One fourth of the world's population will be wiped out.

Jeden czwarty z woli świata ludnościej wytarty.

Although I am not bald yet my hair is about one fourth of what it used to be.

Pomimo że nie jestem łysy już moje włosy są o jednym czwarty z co to użyło by być.

One fourth of his day's earnings, to see a picture!

Jeden czwarty z zarobków jego dnia, zobaczyć obraz!

When needed, put one fourth part of the mixture and three parts water in a glass.

Kiedy potrzebowany, pisać jedną czwartą część mieszanki i trzech części woda w szklance.

Pytania i odpowiedzi - fourth

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - fourth
fourth dimension = czwarty wymiar, czas (+1 inne znaczenie)
fourth-grader = uczeń czwartej klasy
twenty-fourth = dwudziesty czwarty
fourth estate = czwarta władza (o mediach)
fourthly = po czwarte
fourth-rate = trzeciorzędny
fourth class, fourth class mail = AmE przesyłka czwartej klasy (dla niezapieczętowanych druków i pakietów o wadze ponad pół funta)
fourth-class citizen = obywatel drugiej kategorii
sixty-fourth note = AmE sześćdziesięcioczwórka
sixty-fourth rest = AmE pauza sześćdziesięcioczwórkowa
fourth-generation language = język czwartej generacji

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?