Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"fit" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
Formy nieregularne: past tense fitted past participle fitted (American English) past tense fit (American English) past participle fit
 1. pasować, być dobrego rozmiaru (o ubraniu, butach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The trousers don't fit me. (Spodnie na mnie nie pasują.)
  ! nie mylić z: suit
 2. mieścić się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 3. dostać ataku British English [INTRANSITIVE]
 4. wyposażyć, zaopatrzyć [TRANSITIVE]
 5. dostosować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 6. obudowywać (np. kuchnię) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]

fit czasownik

We needed the help, and she seemed to fit the bill.

Potrzebowaliśmy pomocy, i wydawała się być idealnym.

They wanted him to fit in, to get with the program.

Chcieli by pasował, dostać z programem.

"You certainly look to see how things will fit into next year."

"Na pewno patrzysz by zobaczyć jak rzeczy wpasują w przyszłym roku."

I go up a level and see how they fit.

Wchodzę na poziom i widzę jak oni mieszczą się.

przymiotnik
 1. w dobrej formie, wysportowany
  He's very fit. (On jest bardzo wysportowany.)
  Running every day helps you keep fit. (Codzienne bieganie pomaga utrzymać się w dobrej formie.)
  I'm not as fit as I ought to be. (Nie jestem tak wysportowany jak powinienem być.)
  ! synonim: athletic
  zobacz także: healthy, hardy, strong, shape
 2. odpowiedni, pasujący, właściwy
  ! synonimy: suitable, apt
  zobacz także: corresponding, ready

fit przymiotnik

Why children would become less fit over the summer is not clear.

Dlaczego dzieci stałyby się mniej wysportowane przez całe lato nie jest wolnym.

To tell you how to feel great and fit for study.

Powiedzieć ci jak czuć się wielkim i odpowiednim dla nauki.

I certainly hope Congress will see fit to act quickly.

Na pewno mam nadzieję, że Kongres uzna za stosowne działać szybko.

She felt more fit to face people and not show so much.

Poczuła, jak więcej pasował stanąć naprzeciw ludzi i nie pokazywać tak bardzo.

rzeczownik
 1. atak, napad (np. padaczki, kaszlu) [COUNTABLE]
 2. napad (złości, śmiechu) [COUNTABLE]
 3. dopasowanie, pasowanie (gdy coś jest dobrego rozmiaru) [SINGULAR]
  This dress is a tight fit. (Ta sukienka jest ciasna.)
  These shoes are an excellent fit. (Te buty pasują po prostu doskonale.)
  This skirt is a good fit. (Ta spódnica dobrze leży.)

fit rzeczownik

She was about to turn away, when the fit began.

Właśnie miała odwrócić się gdy napad zaczął się.

But finding a good fit is not only about money.

Ale znajdowanie dobrego napadu jest nie tylko o pieniądzach.

"But there is also a good fit in terms of products and services."

"Ale jest również dobry napad pod względem produkty i usługi."

When the fit was over none of them knew how to act.

Gdy napad nie był nad żadnym z nich potrafił działać.

przymiotnik
 1. przystojny, atrakcyjny, seksowny informal

fit przymiotnik

Why children would become less fit over the summer is not clear.

Dlaczego dzieci stałyby się mniej wysportowane przez całe lato nie jest wolnym.

To tell you how to feel great and fit for study.

Powiedzieć ci jak czuć się wielkim i odpowiednim dla nauki.

I certainly hope Congress will see fit to act quickly.

Na pewno mam nadzieję, że Kongres uzna za stosowne działać szybko.

She felt more fit to face people and not show so much.

Poczuła, jak więcej pasował stanąć naprzeciw ludzi i nie pokazywać tak bardzo.

Pytania i odpowiedzi - fit

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - fit

fit in = pasować, wpasować się (np. do grupy ludzi) (+1 inne znaczenie)
see fit , think fit = uważać za właściwe
fit together = pasować do siebie (np. o klockach)
best fit = najlepsze dopasowanie
fit out , fit up = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać
get fit = być wysportowanym (+1 inne znaczenie)
keep fit = zajęcia gimnastyczne old-fashioned (+1 inne znaczenie)
hissy fit = napad złości, napad złego humoru informal
coughing fit , fit of coughing = napad kaszlu
have a fit informal, throw a fit informal = dostać ataku (np. ze złości, strachu), wpaść w szał (+1 inne znaczenie)
fit the bill = nadawać się, być odpowiednim
one-size-fits-all = uniwersalny (np. plan, metoda) (+1 inne znaczenie)
fitly = we właściwy sposób, we właściwym miejscu, we właściwym czasie old use
fit of rage = napad szału, napad wściekłości
fit of laughter = napad śmiechu
a fit of anger = przypływ złości, przypływ gniewu
fit for a king = bardzo dobrej jakości
fit somebody in British English, work somebody in American English = zorganizować spotkanie z kimś, chociaż jest się bardzo zajętym
goodness of fit = zgodność rozkładów
fit the bill British English, fill the bill American English = spełniać żądania
She's fit! = Super laska! informal
fit to drop = padnięty ze zmęczenia British English informal
match-fit = posiadający wystarczającą kondycję do udziału w meczu (o sportowcu) British English
click-fit = zatrzask (np. do łączenia elementów, do mocowania elementów)
keep-fit = gimnastyczny
fainting fit = omdlenie, zemdlenie
clearance fit = luźne pasowanie technical
fit somebody for something = dopasowywać kogoś do czegoś
fit into something = pasować do czegoś, nadawać się do czegoś
by fits and starts = sporadycznie, zrywami
fit of madness = bezmyślne działanie
fit of the giggles = napad chichotu
have a shivering fit = mieć napad dreszczy
somebody's face doesn't fit = ktoś nie pasuje (np. do określonej pracy)
fit somebody like a glove = pasować komuś jak ulał
do keep fit = uprawiać gimnastykę
keep-fit instructor = instruktor gimnastyki
keep-fit enthusiast = zwolennik gimnastyki

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?