Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"establishment" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. założenie, ustanowienie, utworzenie, określenie, nawiązanie stosunków [COUNTABLE]
  He was very important for the establishment of the group. (On był bardzo ważny dla założenia tej grupy.)
 2. placówka, firma
  Within a few years, the establishment was out of business. (W ciągu kilku lat placówka zbankrutowała.)
 3. personel, służba, stan liczebny
  That has nothing to do with the security establishment. (To nie ma nic do czynienia z personelem bezpieczeństwa.)
 4. establishment, ustalony porządek British English
  They wanted very much to be thought part of the establishment. (Oni bardzo chcieli, żeby myślano o nich jak o części ustalonego porządku.)

establishment rzeczownik

His face, also, was too well known by the Washington establishment.

She had been at the school since its establishment in 1970.

Would he say he's now part of the art establishment?

My question has to do with the establishment of the new international court.

przymiotnik
 1. typowy dla establishmentu, prawomyślny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "establishment"

Establishment Clause = poprawka do konstytucji USA wprowadzająca rozdział państwa od kościoła
research establishment = instytucja badawcza
commercial establishment = przedsiębiorstwo handlowe, zakład handlowy
re-establishment = przywrócenie (np. porządku), ponowne wprowadzenie (pokoju) (+3 inne znaczenia)
defense establishment = dział lub ministerstwo zajmujące się obroną
suit establishment = wyrabianie koloru (w brydżu)
financial establishment = instytucja finansowa
establishment of an employment relationship = nawiązanie stosunku pracy

"establishment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

establishment, ustalony porządek
rzeczownik
 1. establishment British English **

  They wanted very much to be thought part of the establishment. (Oni bardzo chcieli, żeby myślano o nich jak o części ustalonego porządku.)

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?