Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"establishment" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. założenie, ustanowienie, utworzenie, określenie, nawiązanie stosunków [COUNTABLE]
  2. placówka, firma
  3. personel, służba, stan liczebny
  4. establishment, ustalony porządek British English

establishment rzeczownik

They wanted very much to be thought part of the establishment.

His face, also, was too well known by the Washington establishment.

He was very important for the establishment of the group.

She had been at the school since its establishment in 1970.

przymiotnik
  1. typowy dla establishmentu, prawomyślny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - establishment

Establishment Clause = poprawka do konstytucji USA wprowadzająca rozdział państwa od kościoła American English
commercial establishment = przedsiębiorstwo handlowe, zakład handlowy
re-establishment = przywrócenie (np. porządku), ponowne wprowadzenie (pokoju) (+3 inne znaczenia)
defense establishment = dział lub ministerstwo zajmujące się obroną
research establishment = instytucja badawcza
suit establishment = wyrabianie koloru (w brydżu)
financial establishment = instytucja finansowa
establishment of an employment relationship = nawiązanie stosunku pracy

"establishment, ustalony porządek" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?