Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"enrichment" po polsku - Słownik angielsko-polski

enrichment

rzeczownik
  1. wzbogacenie, bogacenie się

enrichment rzeczownik

Five of these students are doing an enrichment summer course.

Pięciu z tych studentów robi letni kurs wzbogacenia.

"I can never thank the staff enough for the enrichment they have brought into my life."

"Nigdy nie mogę dziękować personelowi dość, że dla wzbogacenia przynieśli do mojego życia."

Children experience enrichment during the school day in art, music, physical education, and technology.

Dzieci doznają wzbogacenia podczas dnia w szkole w sztuce, muzyka, wychowanie fizyczne, i technika.

And now she wanted to talk, for this had been a night of enrichment.

I skoro chciała rozmawiać, dla tego być nocą wzbogacenia.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - enrichment

enrich = wzbogacić, urozmaicić, użyźnić (np. glebę)
uranium enrichment = wzbogacanie uranu
enriched = wzbogacony (np. o jedzeniu, materiale)
vitamin enriched = witaminizowany
enriched nuclear fuel = wzbogacone paliwo jądrowe
Zobacz także: enrich workers' tasks

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?