Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"economical" po polsku - Słownik angielsko-polski

economical

przymiotnik
  1. ekonomiczny, oszczędny Dodaj do powtórek w eTutor
  2. oszczędnościowy (zw. z oszczędzaniem) Dodaj do powtórek w eTutor

economical przymiotnik

She's better read and more economical with her energy than I am.

Lepiej przeczytała i bardziej ekonomiczny z jej energią niż ja jestem.

And since we're quite economical with living space, we've had to house them together.

I odkąd oszczędnie gospodarujemy całkiem przestrzenią, mieliśmy do domu ich razem.

But I will try to be more economical in future.

Ale spróbuję być bardziej ekonomicznym dalej.

The best way to get around the city and usually most economical.

Najlepszy sposób by obejść miasto i zazwyczaj najbardziej ekonomiczny.

Pytania i odpowiedzi - economical

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - economical
be economical with the truth = nie mówić całej prawdy

Super szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.