Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"dictionary" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do dictionary po polskuDictionary.app is a built-inDictionary of Classical Balletdictionary
rzeczownik
  1. słownik Dodaj do powtórek w eTutor
    You should buy a good English dictionary. (Powinieneś kupić dobry słownik angielskiego.) Dodaj do powtórek w eTutor
    If you don't know the word you should look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz słówka, powinieneś sprawdzić je w słowniku.) Dodaj do powtórek w eTutor
    I have a pocket dictionary in my backpack. (Mam słownik kieszonkowy w plecaku.) Dodaj do powtórek w eTutor

dictionary rzeczownik

He had to look up the word in the dictionary.

Musiał sprawdzić słowo w słowniku.

We'll have a look in the back of your dictionary.

Przejrzymy w głębi z twojego słownika.

Use a dictionary to help you sort out the problems.

Użyj słownika by pomóc ci rozwiązywać problemy.

When she left, he put the money in a dictionary.

Gdy wyszła, włożył pieniądze do słownika.

Pytania i odpowiedzi - dictionary

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - dictionary
dictionary definition = definicja słownikowa
data dictionary = słownik danych (baza danych o danych) (+1 inne znaczenie)
walking dictionary = chodzący słownik (ktoś, kto zna wiele słów)
dictionary file = plik słownika (np. w edytorze tekstu)
dictionary attack = atak słownikowy

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?