Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"development" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. rozwój Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
  They were discussing the country's economic development. (Oni dyskutowali o rozwoju gospodarczym kraju.) Dodaj do powtórek w eTutor
  He works in research and development for a large company. (On pracuje w dziale badań i rozwoju dużej firmy.) Dodaj do powtórek w eTutor
  His work involved the development of CD-ROMs and electronic databases. (Jego praca dotyczyła rozwoju płyt CD i elektronicznych baz danych.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. rozwijanie, rozwój (ekonomiczny) Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
  We need to stimulate country's development. (Musimy stymulować rozwój kraju.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. rozwój, prace badawczo-rozwojowe Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
  Research and development are critical for economic development. (Prace badawczo-rozwojowe są krytyczne dla rozwoju ekonomicznego.) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. rozwój, polepszenie Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 5. zagospodarowywanie, zabudowywanie Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
  It's a development area. (To jest teren do zagospodarowania.) Dodaj do powtórek w eTutor
  There are constant developments in my district. (W mojej dzielnicy trwa ciągłe zabudowywanie.) Dodaj do powtórek w eTutor
 6. nowe budownictwo, nowa zabudowa Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 7. przetworzenie (centralna część w sonacie) Dodaj do powtórek w eTutor

development rzeczownik

But development in the future will come to the west and south.

Ale rozwój w przyszłości przyjdzie na zachód i południe.

Other companies are trying to hold the line on research and development.

Inne spółki próbują nie odkładać słuchawki na dziale badań i rozwoju.

"How can we close our eyes to 30 years of social development?"

"Jak możemy zamykać swoje oczy do 30 lat rozwoju społecznego?"

Taking care of his body is also a new development.

Opiekowanie się jego ciałem jest również nowością.

Pytania i odpowiedzi - development

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - development
economic development = rozwój gospodarczy
professional development = rozwój zawodowy
product development = prace rozwojowe nad produktem
skill development = rozwijanie umiejętności
community development = rozwój społeczności
business development = rozwój interesów
development project = projekt rozwoju
child development = rozwój dziecka (+1 inne znaczenie)
future development = przyszły rozwój
industrial development = rozwój przemysłowy
identity development = rozwój tożsamości
program development = rozwój programu
talent development = rozwój talentu
career development = rozwój zawodowy
curriculum development = opracowywanie programu nauczania
development bank = bank rozwoju
housing development = dzielnica mieszkaniowa, osiedle mieszkaniowe
development process = proces rozwoju
under development = w trakcie pracy (nad czymś)
commercial development = rozwój produkcji dla celów handlowych
development strategy = strategia rozwoju
HUD , Department of Housing and Urban Development = urząd do spraw rozwoju budownictwa miejskiego i gospodarki przestrzennej (w USA)
OECD , Organization for Economic Cooperation and Development = OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
research and development , (abbreviation) R&D , (abbreviation) R and D , (abbreviation) RnD = dział badań i rozwoju
BrE development programme , AmE development program = program rozwoju
development potential = możliwości rozwojowe
development area = strefa rozwoju gospodarczego
development zone = specjalna strefa gospodarcza
development rights = prawo do zagospodarowania terenu
development planning = planowanie zagospodarowania
personal development = rozwój osobisty
faculty development = rozwój wydziału
youth development = rozwój młodzieży
brain development = rozwój mózgu
regional development = rozwój regionalny
software development = rozwój oprogramowania
development director = dyrektor ds. rozwoju
development costs = koszty wdrożenia do produkcji

Diki ma 150000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?