Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"decimation" po polsku - Słownik angielsko-polski

decimation

rzeczownik
  1. zdziesiątkowanie
  2. decymacja, dziesiątkowanie (kara polegająca na zabiciu co dziesiątego żołnierza ukaranego oddziału)
  3. decymacja (przekształcenie sygnału cyfrowego)

decimation rzeczownik

Together they hold a meeting where he explains everything about how the Decimation occurred.

Razem oni odbywają zebranie gdzie on wyjaśnia wszystko około jak Zdziesiątkowanie nastąpiło.

"And what can they do to prevent the decimation of the archives?"

"I co oni mogą robić nie dopuszczać do zdziesiątkowania archiwów?"

He also has been left powerless in the wake of Decimation.

On również ma zostać bezsilny w śladzie Zdziesiątkowania.

It is assumed she left the island with most of the other residents after Decimation.

Przyjmuje się, że zostawiła wyspę u większości z innych mieszkańców po Zdziesiątkowaniu.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - decimation

decimate = dziesiątkować (np. wojska)

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.