Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"cześć (pożegnanie)" po angielsku — Słownik polsko-angielski

część [COUNTABLE]
obrazek do "part" po polsku
rzeczownik
 1. part *****

  It's only part of the problem. (To tylko część problemu.)
  The rear part of the car was damaged. (Tylna część samochodu była uszkodzona.)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: component, ingredient
 2. lot *****

 3. element ****

  zobacz także: component
 4. share ****

cześć
88-andy-samberg-hi-fives-a- powitanie okecie rafal sonik.
wykrzyknik
 1. hi informal ***

część, kawałek [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. bit ****

  A window crumbled into bits. (Okno rozpadło się na kawałki.)
  I think it's the best bit of the website. (Myślę, że to najlepsza część strony internetowej.)
  zobacz także: a bit
strona, część (np. jakiegoś obszaru) [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. side *****

cześć!, dzień dobry!
wykrzyknik
 1. hello! ***
  hallo! British English old-fashioned
  hullo! British English old-fashioned

część (np. symfonii)
rzeczownik
 1. movement ****

część, odcinek, sekcja [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. section ****

  a part
  He lives in the poor section of the town. (On mieszka w biednej części miasta.)
  Is there any information about New York in this section? (Czy są w tej sekcji jakieś informacje o Nowym Jorku?)
  zobacz także: piece, portion
fragment, część (całości)
obrazek do "section" po polsku
rzeczownik
 1. section ****

część, partia, fragment [COUNTABLE]
obrazek do "portion" po polsku
rzeczownik
 1. portion ***

  This portion of the documentary is devoted to his teenage times. (Ten fragment filmu dokumentalnego jest poświęcony jego nastoletnim czasom.)
  A large portion of the society thinks about emigration. (Duża część społeczeństwa myśli o emigracji.)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: section, segment

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "cześć (pożegnanie)"

dzielnica, część miasta = district (+1 inne znaczenie)
pożegnanie = farewell (+3 inne znaczenia)
18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.