Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"contagious" po polsku - Słownik angielsko-polski

contagious

obrazek do contagious po polsku
przymiotnik
  1. zaraźliwy, zakaźny Dodaj do powtórek w eTutor
    The disease is very contagious. (Ta choroba jest bardzo zakaźna.) Dodaj do powtórek w eTutor
    "Her condition could also prove to be contagious," said the doctor. ("Jej stan mógłby również okazać się zaraźliwy", powiedział lekarz.) Dodaj do powtórek w eTutor
    ! synonim: infectious

contagious przymiotnik

You may be contagious for several days to a week.

Możesz być zaraźliwy przez kilka dni do tygodnia.

Is this such a good idea in these contagious times?

To jest taki dobry pomysł za te zaraźliwe czasy?

"I think it will have a contagious effect for the whole area."

"Myślę, że to będzie mieć zaraźliwy efekt ze względu na całą powierzchnię."

What do you think, that death is contagious or something?

Co myślisz, ta śmierć jest zaraźliwa albo co?

Pytania i odpowiedzi - contagious

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - contagious
contagious disease = choroba zakaźna
contagious magic = magia, w której w rzucaniu czaru na kogoś wykorzystuje się jego rzeczy osobiste
contagious aphtha = pryszczyca
contagious abortion = choroba Banga, bruceloza, ronienie zakaźne bydła
contagious ecthyma = zakaźne zapalenie skóry (u owiec i kóz)
Zobacz także: contagiousnesscontagiously

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?