Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"burn" po polsku - Słownik angielsko-polski

burn ***

Czasami można się spotkać z formą czasu przeszłego "burned", ale częściej występuje forma "burnt".
obrazek do burn po polskuobrazek do burn po polskufew minutes after the burnobrazek do burn po polskuNatives of the asteroid Burn,obrazek do burn po polskuobrazek do burn po polskuAs you can see I can burn
czasownik
Formy nieregularne: past tense burnt past participle burnt
 1. palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
  The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: be on fire
 2. podpalić, spalić (np. dom) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 3. poparzyć się, oparzyć się, doznać oparzeń (np. w pożarze) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 4. doznać oparzeń słonecznych Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. spalić, przypalić (np. jedzenie) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 6. spalić (paliwo) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 7. spalić kalorie Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 8. palić się, świecić (np. lampka nocna) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 9. palić (np. boląca część ciała) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 10. płonąć (np. policzki, uszy ze wstydu, z zimna) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 11. informal bardzo szybko jechać Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]

burn czasownik

But he was the one who burned out my son's eyes.

Ale był jeden kto zmusić do ucieczki przez podpalenie oczy mojego syna.

The house would be burning the second I was inside.

Dom paliłby się drugi siedziałem w ciupie.

Still, his home burned to the ground six years later.

Jeszcze, jego dom spalił się doszczętnie sześć po latach.

So I think many of these kids are burned out.

Więc myślę, że wiele z tych dzieci spali się.

rzeczownik
 1. oparzenie Dodaj do powtórek w eTutor
 2. otarcie (np. dłoni przez linę) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. potok, strumień Dodaj do powtórek w eTutor

burn rzeczownik

It was also the team's final season as the Burn.

To była również ostatnia pora roku zespołu jako Oparzenie.

At the end of the season, the Burn released him.

Pod koniec pory roku, Oparzenie zwolniło go.

The Burn had a much better season from start to finish in 2002.

Oparzenie spędziło znacznie lepszą porę roku od początku do końca w 2002.

The two goals gave him 10 in five games this season against the Burn.

Dwa cele sprawiły mu 10 w pięciu igrzyska ta pora roku przeciwko Oparzeniu.

the burn

rzeczownik
 1. informal upad mięśniowy (granica wytrzymałości mięśni) Dodaj do powtórek w eTutor

the burn rzeczownik

His wife had called, in fact, only minutes earlier, from inside the burning building.

Jego żona zadzwoniła, tak naprawdę, jedyne minuty wcześniej, od wewnątrz palący się budynek.

The police found the burned car and thought I was dead.

Policja znalazła odpalony samochód i pomyślała, że nie żyję.

Better go and see what could be done for the burned.

Lepiej iść i widzieć dla czego można było zrobić spalony.

The burned side of his face did not move at all.

Spalony bok jego twarzy nie ruszył się wcale.

burned

przymiotnik
 1. BrE slang oszukany przy zakupie Dodaj do powtórek w eTutor

burned przymiotnik

The police found the burned car and thought I was dead.

Policja znalazła odpalony samochód i pomyślała, że nie żyję.

The burned side of his face did not move at all.

Spalony bok jego twarzy nie ruszył się wcale.

Now he could feel the pain of his burned feet.

Teraz mógł poczuć ból z powodu jego spalonych stóp.

There was, after all, an open fire close to his burned body.

Był, przecież, otwarty ogień blisko jego spalonego ciała.

Pytania i odpowiedzi - burn

 • burn notice - dzien dobry, mam pytanko jak przetlumaczyc tytol filmu: "burn notice" na jez...
 • the Yule-clog - znalazłam ten zwrot poszukując informacji o świętach i jemiole w internecie ...
 • Czasowniki nieregularne - Czy istnieje jakiś sposób na zapamiętanie czasowników nieregularnych. Nie...
Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - burn
burn out = wypalić się, wypalać się (np. żarówka, świeca) (+1 inne znaczenie)
burn off = spalić, spalać, wyparować, wyparowywać (np. alkohol) (+1 inne znaczenie)
burn down = spalić doszczętnie (+2 inne znaczenia)
burn up = spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się
burn marks = ślady pożaru
burn rate = informal tempo wydawania środków pieniężnych (przez firmę)
burn yourself = oparzyć się
burn away = spalić się, wypalić się
burn calories = spalać kalorie
burn alive = spłonąć żywcem
informal crash and burn , informal crash-and-burn = błyskawiczna klęska
burn to the ground = spalić doszczętnie, spalić na popiół
burn sth up = informal tracić coś, wytracić coś, zmarnować coś (np. prąd, wysiłek) (+1 inne znaczenie)
burn sb up = AmE rozwścieczyć kogoś, rozwścieczać kogoś
burn rubber , peel rubber = ruszać z piskiem opon
burn the midnight oil = informal pracować do późnej nocy (+1 inne znaczenie)
have money to burn = mieć forsy jak lodu
burn to death = zginąć w pożarze (+1 inne znaczenie)
crash and burn = informal ponieść błyskawiczną klęskę
be burned = informal sparzyć się (zostać zranionym emocjonalnie) (+1 inne znaczenie)
third-degree burn = poparzenie trzeciego stopnia (+1 inne znaczenie)
second-degree burn = oparzenie drugiego stopnia
first-degree burn = oparzenie pierwszego stopnia (+1 inne znaczenie)
razor burn = podrażnienie skóry (po goleniu)
lean-burn = na ubogą mieszankę (np. samochód)
flash burn = oparzenie spowodowane eksplozją atomową
burn-up = slang szybka jazda
severe burns = poważne oparzenia
do a slow burn = AmE informal powoli się denerwować
crash-and-burn = informal ponoszący błyskawiczną klęskę
burn a CD = wypalać płytę CD, nagrywać płytę CD
burn one's boats = spalić za sobą mosty
burn your bridges = palić za sobą mosty (rezygnować z możliwości powrotu)
burn-down chart = wykres malejący
third-degree burns = oparzenia trzeciego stopnia
burn sb at the stake = spalić kogoś na stosie

150 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.