Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"burn" po polsku — Słownik angielsko-polski

burn ***

Czasami można się spotkać z formą czasu przeszłego "burned", ale częściej występuje forma "burnt".
obrazek do "burn" po polsku obrazek do "burn" po polsku few minutes after the burn obrazek do "burn" po polsku obrazek do "burn" po polsku obrazek do "burn" po polsku As you can see I can burn
czasownik
Formy nieregularne: past tense burnt, past participle burnt
 1. palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) [INTRANSITIVE]
  The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.)
  ! synonim: be on fire
 2. podpalić, spalić (np. dom) [TRANSITIVE]
 3. poparzyć się, oparzyć się, doznać oparzeń (np. w pożarze) [TRANSITIVE]
 4. doznać oparzeń słonecznych [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. spalić, przypalić (np. jedzenie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 6. spalić (paliwo) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 7. spalić kalorie [TRANSITIVE]
 8. palić się, świecić (np. lampka nocna) [INTRANSITIVE]
 9. palić (np. boląca część ciała) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 10. płonąć (np. policzki, uszy ze wstydu, z zimna) [INTRANSITIVE]
 11. bardzo szybko jechać informal [INTRANSITIVE]

burn czasownik

But he was the one who burned out my son's eyes.

Ale był jeden kto zmusić do ucieczki przez podpalenie oczy mojego syna.

The house would be burning the second I was inside.

Dom paliłby się drugi siedziałem w ciupie.

Still, his home burned to the ground six years later.

Jeszcze, jego dom spalił się doszczętnie sześć po latach.

So I think many of these kids are burned out.

Więc myślę, że wiele z tych dzieci spali się.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. oparzenie [COUNTABLE]
 2. otarcie (np. dłoni przez linę) [COUNTABLE]
 3. potok, strumień [COUNTABLE]

burn rzeczownik

It was also the team's final season as the Burn.

To była również ostatnia pora roku zespołu jako Oparzenie.

At the end of the season, the Burn released him.

Pod koniec pory roku, Oparzenie zwolniło go.

The Burn had a much better season from start to finish in 2002.

Oparzenie spędziło znacznie lepszą porę roku od początku do końca w 2002.

The two goals gave him 10 in five games this season against the Burn.

Dwa cele sprawiły mu 10 w pięciu igrzyska ta pora roku przeciwko Oparzeniu.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

burned

przymiotnik
 1. oszukany przy zakupie British English slang

burned przymiotnik

The police found the burned car and thought I was dead.

Policja znalazła odpalony samochód i pomyślała, że nie żyję.

The burned side of his face did not move at all.

Spalony bok jego twarzy nie ruszył się wcale.

Now he could feel the pain of his burned feet.

Teraz mógł poczuć ból z powodu jego spalonych stóp.

There was, after all, an open fire close to his burned body.

Był, przecież, otwarty ogień blisko jego spalonego ciała.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

the burn

rzeczownik
 1. upad mięśniowy (granica wytrzymałości mięśni) informal [SINGULAR]

the burn rzeczownik

His wife had called, in fact, only minutes earlier, from inside the burning building.

Jego żona zadzwoniła, tak naprawdę, jedyne minuty wcześniej, od wewnątrz palący się budynek.

The police found the burned car and thought I was dead.

Policja znalazła odpalony samochód i pomyślała, że nie żyję.

Better go and see what could be done for the burned.

Lepiej iść i widzieć dla czego można było zrobić spalony.

The burned side of his face did not move at all.

Spalony bok jego twarzy nie ruszył się wcale.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "burn"

 • burn notice dzien dobry, mam pytanko jak przetlumaczyc tytol filmu: "burn notice" na...

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "burn"

burn out = wypalić się, wypalać się (np. żarówka, świeca) (+1 inne znaczenie)
burn down = spalić doszczętnie (+2 inne znaczenia)
burn up = spalić się, spalać się, wypalić się, wypalać się
burn off = spalić, spalać, wyparować, wyparowywać (np. alkohol) (+1 inne znaczenie)
be burned = sparzyć się (zostać zranionym emocjonalnie) (+1 inne znaczenie)
burn away = spalić się, wypalić się
burn to death = zginąć w pożarze (+1 inne znaczenie)
burn rate = tempo wydawania środków pieniężnych (przez firmę)
burn yourself = oparzyć się
severe burns = poważne oparzenia
burn marks = ślady pożaru
burn alive = spłonąć żywcem
burn calories = spalać kalorie
crash and burn informal , crash-and-burn informal = błyskawiczna klęska
burn to the ground = spalić doszczętnie, spalić na popiół
have money to burn = mieć forsy jak lodu
burn rubber , peel rubber = ruszać z piskiem opon
burn the midnight oil = pracować do późnej nocy (+1 inne znaczenie)
third-degree burns = oparzenia trzeciego stopnia
crash and burn = ponieść błyskawiczną klęskę
burns unit = oddział oparzeń
rug burns = otarcia skóry powstałe na skutek uprawiania seksu na szorstkim dywanie
napalm burns = poparzenia napalmem
burned up = wkurzony, wściekły
burn-up = szybka jazda
burn one's boats = spalić za sobą mosty
burn something up = tracić coś, wytracić coś, zmarnować coś (np. prąd, wysiłek) (+1 inne znaczenie)
burn somebody up = rozwścieczyć kogoś, rozwścieczać kogoś
lean-burn = na ubogą mieszankę (np. samochód)
razor burn = podrażnienie skóry (po goleniu)
flash burn = oparzenie spowodowane eksplozją atomową
burned to a cinder , burned to cinders = spalony na popiół
burn something to the ground = spalić coś doszczętnie
burn somebody at the stake = spalić kogoś na stosie
burn something to a crisp = spalić na wiór
get your fingers burned = sparzyć się (zawieść się)
burn your bridges = palić za sobą mosty (rezygnować z możliwości powrotu)
Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?