Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"bless" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do bless po polsku
czasownik
  1. udzielić błogosławieństwa, pobłogosławić Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  2. poświęcić (np. jedzenie, wino) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

bless czasownik

I say, God bless a president and a military who'd rather not!

Mówię, Bóg błogosławić prezydenta i wojsko who'd raczej nie!

Every child should be blessed with a mother like you.

Każde dziecko powinno być pobłogosławione z matką tak jak ty.

And now he has been blessed with a running game.

I teraz został pobłogosławiony z biegnącą grą.

David blessed George with the same job in the 1993-94 season.

Dawid błogosławieni George z taką samą pracą w 1993-94 pora roku.

Bless you!

obrazek do Bless you! po polsku
wykrzyknik
  1. Na zdrowie! (gdy ktoś kichnie) Dodaj do powtórek w eTutor

Pytania i odpowiedzi - bless

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - bless
spoken bless my soul , spoken bless upon my soul = a niech mnie!
bless my soul = old-fashioned a niech mnie!

Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.