Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"bezdomny" po angielsku - Słownik polsko-angielski

bezdomny
obrazek do homeless po polsku
przymiotnik
 1. homeless **

  There are sixteen homeless people living at the shelter. (W schronisku mieszka szesnaście bezdomnych osób.)
 2. roofless

 3. houseless

 4. down-and-out

rzeczownik
 1. rough sleeper British English informal

bezpański, bezdomny
przymiotnik
 1. stray

  These people catch stray dogs and sell them. (Ci ludzie łapią bezpańskie psy i je sprzedają.)
tramp, menel, bezdomny
rzeczownik
 1. bum American English informal *

bezdomny, włóczęgowski
przymiotnik
 1. vagrant formal

zabłąkany człowiek, bezdomny
rzeczownik
 1. waif

włóczęga, bezdomny
rzeczownik
 1. derelict

  I saw some derelicts near the waste dump. (Widziałem jakichś bezdomnych w pobliżu wysypiska śmieci.)
bezdomny, nędzarz
rzeczownik
 1. bag person slang

bezdomny, kloszard
rzeczownik
 1. dosser British English informal

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?