Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"bar" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [COUNTABLE]
  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)

bar, pub rzeczownik

Today, his bar is gone and he has moved away.

Dziś, na jego bar wchodzą i odszedł.

I did not take the bar until a year later.

Nie wziąłem baru do czasu gdy rok później.

But I would rather come here than go to a bar.

Ale raczej przyszedłbym tu niż iść do baru.

Then he asked for the name of a good bar.

W takim razie poprosił o nazwę dobrego baru.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "bar" po polsku obrazek do "bar" po polsku bar of chocolate. obrazek do "bar" po polsku A grip on high bar
rzeczownik
 1. bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [COUNTABLE]
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
 2. tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota) [COUNTABLE]
  Can I have a bar of chocolate, please? (Czy mogę prosić tabliczkę czekolady?)
  This bar of soap smells great. (Ta kostka mydła świetnie pachnie.)
  There are different sizes of gold bars. (Istnieją różne rozmiary sztabek złota.)
 3. pręt, sztaba, rygiel [COUNTABLE]
  He was hit with a bar. (On został uderzony prętem.)
  There was a heavy bar on the door. (Na drzwiach był ciężki rygiel.)
 4. słupek (na wykresie) [COUNTABLE]
  This bar is higher than the other one. (Ten słupek jest wyższy od tego innego.)
  Interpret bars on the chart. (Zinterpretuj słupki na wykresie.)
 5. pasek (np. menu na komputerze) [COUNTABLE]
  Can you hide the menu bar? (Czy możesz schować pasek menu?)
 6. poprzeczka (górna część bramki) [COUNTABLE]
  The ball hit the bar twice. (Piłka uderzyła w poprzeczkę dwa razy.)
 7. drążek (gimnastyczny) [COUNTABLE]
  They raised the bar. (Oni podnieśli drążek.)
  She trains on the bar in the gym. (Ona trenuje na drążku w sali gimnastycznej.)
 8. takt (w muzyce) technical [COUNTABLE]
  Sing a few bars and I will recognise this song. (Zaśpiewaj parę taktów, a ja rozpoznam tę piosenkę.)
  This song has four beats in the bar. (Ta piosenka ma cztery uderzenia w takcie.)
  link synonim: measure
 9. szlaban, rogatka, zapora, bariera [COUNTABLE]
  If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
  I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
 10. adwokatura, palestra [COUNTABLE]
  If you want to work in the bar, you need to pass this exam. (Jeśli chcesz pracować w adwokaturze, to musisz zdać ten egzamin.)
 11. smuga (wąski pasek czegoś) [COUNTABLE]
  You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.)
 12. pasek, belka (na mundurze żołnierza) [COUNTABLE]
  He had four bars on his uniform. (On miał cztery belki na swoim mundurze.)

bar rzeczownik

Did someone in a bar say I was out all night?

I did not take the bar until a year later.

But I would rather come here than go to a bar.

Then he asked for the name of a good bar.

czasownik
 1. zakazywać, zabraniać (komuś wstępu gdzieś) [TRANSITIVE]
  Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
 2. zagradzać, tarasować (np. przejście) [TRANSITIVE]
  Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
  People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
 3. zamknąć (na zasuwę), zaryglować [TRANSITIVE]
  Try to bar the doors. (Spróbuj zaryglować drzwi.)
  The doors were barred. (Drzwi były zaryglowane.)
 4. taktować [TRANSITIVE]

bar czasownik

People tried to bar me from school even in the north.

And she should know not to bar him from his own home.

And when you leave, bar the door from the other side.

I tried to bar the door but was too late.

przyimek
 1. oprócz, wyłączając
  Everyone was at the party bar John. (Wszyscy oprócz Johna byli na imprezie.)
  Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.)
obrazek do "crossbar" po polsku
rzeczownik
 1. poprzeczka (część bramki) [COUNTABLE]
  The ball hit the crossbar three times. (Piłka uderzyła w poprzeczkę trzy razy.)
  Have you seen that the ball touched the bar? (Czy widziłeś, że piłka dotknęła poprzeczki?)
 2. poprzeczka (pozioma część ramy roweru męskiego) [COUNTABLE]
  Woman's bike doesn't have a crossbar. (Damski rower nie ma poprzeczki.)
  How to install a bar on your bike? (Jak zamontować poprzeczkę na twoim rowerze?)

crossbar, bar rzeczownik

I got up on the first crossbar and it held.

Wstałem na pierwszej poprzeczce i to trzymało.

If I hit the crossbar, it's going straight ahead off.

Jeśli trafiam poprzeczkę, to zacznie iść prosto przed siebie.

And why is the crossbar no longer parallel to the ground?

Niby dlaczego nie jest poprzeczką już równoległy na ziemię?

Also used to describe a shot which goes a long way over the crossbar.

Również użyć by opisać strzał, który na długo wystarczać ponad poprzeczką.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "bar"

behind bars = za kratkami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
bar association = izba adwokacka
candy bar = baton, batonik
isobar = izobara
at the bar = przy barze
bar mitzvah = ceremonia żydowska dla 13-letnich chłopców +1 znaczenie
chocolate bar = tabliczka czekolady
bar code = kod kreskowy
snack bar = bar przekąskowy
wine bar = winiarnia

"bar" po angielsku — Słownik polsko-angielski

obrazek do "cocktail lounge" po polsku Dacha Cocktail Lounge U-31 Cocktail Lounge & Bar
rzeczownik
 1. tap British English informal **

 2. cocktail lounge
  lounge American English *

bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [COUNTABLE]
obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. bar ****

  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [COUNTABLE]
obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. bar ****
  pub British English *

  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)
restauracja, bar
rzeczownik
 1. café American English **
  także: cafe American English **
  caff British English informal

 2. eatery informal

pub, bar
rzeczownik
 1. tavern *

 2. pisser Australian English slang

bufet, bar (w restauracji)
obrazek do "buffet" po polsku Chinese buffet restaurants
rzeczownik
 1. buffet *

bar, szynk (szczególnie w XIX wieku w USA)
Western Saloon The Saloon
rzeczownik
 1. saloon

bar (pomieszczenie, gdzie jest serwowany alkohol)
rzeczownik
 1. barroom

bar (pierwiastek) [UNCOUNTABLE]
obrazek do "barium" po polsku
rzeczownik
 1. barium

bar, bufet
rzeczownik
 1. buttery British English

bar, w którym ktoś przygrywa na pianinie
Piano Bar 20:30, Piano BAR Havana Piano-bar Ambos Mundos,
rzeczownik
 1. piano bar

bar, knajpa, szynk
rzeczownik
 1. taproom

bar, w którym ogląda się telewizyjne transmisje zawodów sportowych
rzeczownik
 1. sports bar American English

bar, pub
rzeczownik
 1. boozer British English

bar, koktajl bar
rzeczownik
 1. cocktail bar

szynk, bar, pub, piwiarnia
rzeczownik
 1. public house British English

bar (niższej kategorii)
rzeczownik
 1. public bar

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "bar"

bar z grillem = grill
bar kawowy = coffee shop
komfortowy bar = lounge
bar przekąskowy = snack bar
szerokie ramiona = broad shoulders

cocktail lounge - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: bar

Częstotliwość występowania

Popularny

Przykłady użycia - cocktail lounge

 • We sat down in a cocktail lounge at the front of the restaurant.
 • I knew why she had started to go to pieces in the cocktail lounge.
 • The papers said she went to a local cocktail lounge.
 • We went to a cocktail lounge for drinks after work.
 • You can even get a full glass of beer at a cocktail lounge.
 • Then he walked across the lobby and went into the cocktail lounge.
 • But you told me your meeting in the cocktail lounge went off according to plan.
 • And yes, there's a cocktail lounge in the departure area.
 • Beyond the bar part was a wider room, a cocktail lounge.
 • We went to a cocktail lounge called Jay's just around the corner.

Podobne zwroty - cocktail lounge

1. cocktail rzeczownik

Wariacja: bar

2. lounge rzeczownik

Wariacja: bar

cocktail bar - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: bar

Częstotliwość występowania

Popularny

Przykłady użycia - cocktail bar

 • When friends come by, the cocktail bar is open for business.
 • Dead people don't come back and sit opposite you in cocktail bars.
 • The new restaurant also includes a cocktail bar and is currently having more success than it did on the television series.
 • The cocktail bar in the rear is an additional plus.
 • When the two men had left the room he moved to a cocktail bar in the corner.
 • One of the more popular bars is the cocktail bar, Pearl.
 • It would account for the car left unlocked outside the cocktail bar.
 • Their victim was a 43-year-old white woman known to frequent cocktail bars.
 • Grand opening of the 52-room hotel, cafe and cocktail bar was in May 1958.
 • The cocktail bar was farther down on the other side, dark, with a nose or two against the glass, but no real crowd.

Podobne zwroty - cocktail bar

3. cocktail rzeczownik

Wariacja: bar

4. bar rzeczownik

Wariacja: bar

lounge bar - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: bar

Częstotliwość występowania

Popularny

Przykłady użycia - lounge bar

 • There were about six people in the lounge bar.
 • "Did he go over and get her from the lounge bar?"
 • I looked at my watch and walked back to the lounge bar.
 • It was a short walk across the lot from the greasy spoon to the lounge bar.
 • The hotel has a first floor restaurant and a lounge bar.
 • I thought back to the dim interior of the lounge bar.
 • We put the car out of sight behind the lounge bar and walked across the lot to the diner.
 • The original certificate can be viewed in the lounge bar.
 • His eye caught two men as they moved across the restaurant to a door which led to the lounge bar.
 • We went into the lounge bar of an old hotel beside the subway station.

Podobne zwroty - lounge bar

5. lounge rzeczownik

Wariacja: bar

6. bar rzeczownik

Wariacja: bar

public bar - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: bar

Częstotliwość występowania

Popularny

Przykłady użycia - public bar

 • What could it hurt, to meet her in a public bar?
 • I went to the nearest hotel and sat in the public bar, wondering what to do next.
 • "I'm not the one meeting in a public bar to pay off the guy I hired to whack my wife."
 • He got out, stretched and walked over to the door of the public bar.
 • Immediately adjacent to the hotel's public bar was Chicago's first drug store.
 • The ceiling of the public bar, for instance, was fourteen feet high.
 • In the public bar, ah scan for a familiar face.
 • Maxim stopped just inside the door to the public bar and looked around.
 • Around the next corner in the front wall east of the entrance there were three windows into the public bar.
 • I didn't have to worry that he was off at some public bar where there were other women around.

Podobne zwroty - public bar

7. public przymiotnik

Wariacja: bar

8. bar rzeczownik

Wariacja: bar
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.