Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"bar" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do bar po polskuobrazek do bar po polskubar of chocolate.obrazek do bar po polskuA grip on high bar
rzeczownik
 1. bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) Dodaj do powtórek w eTutor
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota) Dodaj do powtórek w eTutor
  Can I have a bar of chocolate, please? (Czy mogę prosić tabliczkę czekolady?) Dodaj do powtórek w eTutor
  This bar of soap smells great. (Ta kostka mydła świetnie pachnie.) Dodaj do powtórek w eTutor
  There are different sizes of gold bars. (Istnieją różne rozmiary sztabek złota.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. pręt, sztaba, rygiel Dodaj do powtórek w eTutor
  He was hit with a bar. (On został uderzony prętem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  There was a heavy bar on the door. (Na drzwiach był ciężki rygiel.) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. słupek (na wykresie) Dodaj do powtórek w eTutor
  This bar is higher than the other one. (Ten słupek jest wyższy od tego innego.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Interpret bars on the chart. (Zinterpretuj słupki na wykresie.) Dodaj do powtórek w eTutor
 5. pasek (np. menu na komputerze) Dodaj do powtórek w eTutor
  Can you hide the menu bar? (Czy możesz schować pasek menu?) Dodaj do powtórek w eTutor
 6. poprzeczka (górna część bramki) Dodaj do powtórek w eTutor
  The ball hit the bar twice. (Piłka uderzyła w poprzeczkę dwa razy.) Dodaj do powtórek w eTutor
 7. drążek (gimnastyczny) Dodaj do powtórek w eTutor
  They raised the bar. (Oni podnieśli drążek.) Dodaj do powtórek w eTutor
  She trains on the bar in the gym. (Ona trenuje na drążku w sali gimnastycznej.) Dodaj do powtórek w eTutor
 8. technical takt (w muzyce) Dodaj do powtórek w eTutor
  Sing a few bars and I will recognise this song. (Zaśpiewaj parę taktów, a ja rozpoznam tę piosenkę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  This song has four beats in the bar. (Ta piosenka ma cztery uderzenia w takcie.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: measure
 9. szlaban, rogatka, zapora, bariera Dodaj do powtórek w eTutor
  If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.) Dodaj do powtórek w eTutor
  I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.) Dodaj do powtórek w eTutor
 10. adwokatura, palestra Dodaj do powtórek w eTutor
  If you want to work in the bar, you need to pass this exam. (Jeśli chcesz pracować w adwokaturze, to musisz zdać ten egzamin.) Dodaj do powtórek w eTutor
 11. smuga (wąski pasek czegoś) Dodaj do powtórek w eTutor
  You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.) Dodaj do powtórek w eTutor
 12. pasek, belka (na mundurze żołnierza) Dodaj do powtórek w eTutor
  He had four bars on his uniform. (On miał cztery belki na swoim mundurze.) Dodaj do powtórek w eTutor

bar rzeczownik

Today, his bar is gone and he has moved away.

I did not take the bar until a year later.

But I would rather come here than go to a bar.

Then he asked for the name of a good bar.

czasownik
 1. zakazywać, zabraniać (komuś wstępu gdzieś) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. zagradzać, tarasować (np. przejście) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.) Dodaj do powtórek w eTutor
  People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. zamknąć (na zasuwę), zaryglować Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  Try to bar the doors. (Spróbuj zaryglować drzwi.) Dodaj do powtórek w eTutor
  The doors were barred. (Drzwi były zaryglowane.) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. taktować Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

bar czasownik

People tried to bar me from school even in the north.

And she should know not to bar him from his own home.

And when you leave, bar the door from the other side.

I tried to bar the door but was too late.

przyimek
 1. oprócz, wyłączając Dodaj do powtórek w eTutor
  Everyone was at the party bar John. (Wszyscy oprócz Johna byli na imprezie.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.) Dodaj do powtórek w eTutor

bar ****, BrE pub *

obrazek do bar po polskuMain Public Bar
rzeczownik
 1. pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.) Dodaj do powtórek w eTutor
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?) Dodaj do powtórek w eTutor
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.) Dodaj do powtórek w eTutor
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?) Dodaj do powtórek w eTutor

bar, pub rzeczownik

Today, his bar is gone and he has moved away.

Dziś, na jego bar wchodzą i odszedł.

I did not take the bar until a year later.

Nie wziąłem baru do czasu gdy rok później.

But I would rather come here than go to a bar.

Ale raczej przyszedłbym tu niż iść do baru.

Then he asked for the name of a good bar.

W takim razie poprosił o nazwę dobrego baru.

crossbar , bar ****

obrazek do crossbar po polskuCrossbar Substitute -- Delta
rzeczownik
 1. poprzeczka (część bramki) Dodaj do powtórek w eTutor
  The ball hit the crossbar three times. (Piłka uderzyła w poprzeczkę trzy razy.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Have you seen that the ball touched the bar? (Czy widziłeś, że piłka dotknęła poprzeczki?) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. poprzeczka (pozioma część ramy roweru męskiego) Dodaj do powtórek w eTutor
  Woman's bike doesn't have a crossbar. (Damski rower nie ma poprzeczki.) Dodaj do powtórek w eTutor
  How to install a bar on your bike? (Jak zamontować poprzeczkę na twoim rowerze?) Dodaj do powtórek w eTutor

crossbar, bar rzeczownik

I got up on the first crossbar and it held.

Wstałem na pierwszej poprzeczce i to trzymało.

If I hit the crossbar, it's going straight ahead off.

Jeśli trafiam poprzeczkę, to zacznie iść prosto przed siebie.

And why is the crossbar no longer parallel to the ground?

Niby dlaczego nie jest poprzeczką już równoległy na ziemię?

Also used to describe a shot which goes a long way over the crossbar.

Również użyć by opisać strzał, który na długo wystarczać ponad poprzeczką.

Pytania i odpowiedzi - bar

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - bar
bar association = AmE izba adwokacka
candy bar = AmE baton, batonik
at the bar = przy barze
bar mitzvah = ceremonia żydowska dla 13-letnich chłopców (+1 inne znaczenie)
chocolate bar = tabliczka czekolady
bar code = kod kreskowy
snack bar = bar przekąskowy
wine bar = winiarnia
toolbar , also: tool bar = pasek narzędziowy
raise the bar = informal podnosić poprzeczkę, podnosić wymagania
bar graph , bar chart , bar diagram = wykres kolumnowy, histogram, wykres słupkowy
salad bar = bar sałatkowy
bar stool = stołek barowy
sports bar = AmE bar, w którym ogląda się telewizyjne transmisje zawodów sportowych
hotel bar = bar hotelowy
wet bar = AmE barek

"bar" po angielsku - Słownik polsko-angielski

bar = tap (+1 inne znaczenie)
restauracja, bar = café (+1 inne znaczenie)
pub, bar = tavern
bar, koktajl bar = cocktail bar
bar, bufet = buttery
bar z grillem = grill
bar kawowy = coffee shop
bar przekąskowy = snack bar
bar sałatkowy = salad bar
bar hotelowy = hotel bar

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?