Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"arrangement" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. ustalenie, plan [COUNTABLE]
  2. urządzenie, przygotowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  3. porozumienie, umowa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    ! synonim: agreement
  4. ułożenie, ustawienie, rozmieszczenie, aranżacja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  5. uporządkowanie, porządek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  6. aranżacja (dostosowanie utworu muzycznego na jakiś instrument) [COUNTABLE]

arrangement rzeczownik

Arrangements for the car service must be made the night before.

Przygotowania do służby samochodowej muszą być zrobioną poprzednią nocą.

They also might be happy about their son's living arrangements.

Oni również mogą cieszyć się z powodu żywych umów swojego syna.

But some of them said the old arrangement might be off.

Ale jakiś z nich powiedział, że stare przygotowanie może być odwołane.

So the other community members decided to make their own arrangements.

Więc inni członkowie społeczni zdecydowali się robić ich własne ustawienie.

Pytania i odpowiedzi - arrangement

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - arrangement

living arrangement = warunki mieszkaniowe
flower arrangement = kompozycja kwiatowa
travel arrangement = miejsce zakwaterowania, rezerwacja
financial arrangements = ustalenia finansowe
seating arrangements = ustalenia dotyczące rozmieszczenia (np. stolików)
trade arrangement = porozumienie handlowe
credit arrangements = warunki kredytu
commercial arrangement = porozumienie handlowe, uzgodnienia handlowe
credit arrangement = umowa kredytowa
distribution arrangements = uzgodnienia dotyczące dystrybucji
selling arrangement = umowa sprzedaży
supply arrangement = uzgodnienie w sprawie dostaw
make an arrangement = zaplanować coś (+1 inne znaczenie)
joint marketing arrangement = porozumienie o wspólnym zbycie
arrangement of advertising space = organizacja przestrzeni reklamowej
arrangement of goods = rozmieszczenie towarów (np. na wystawie)
market support arrangement = działanie stabilizujące rynek
price by arrangement = cena do uzgodnienia
tie-in arrangement = umowa sprzedaży wiązanej
security measures , security arrangements = środki bezpieczeństwa
advertising agency fixed-fee arrangement = umowa z agencją reklamową ze stałym wynagrodzeniem za świadczone usługi
hire purchase agreement , hire purchase arrangement = umowa sprzedaży ratalnej British English
Please confirm that the arrangements have been made. = Proszę o ostateczne potwierdzenie ustaleń.
I've already made some arrangements and I'm booked until 2 p.m. = Już poczyniłem pewne plany i jestem zajęty do czternastej., Już poczyniłam pewne plany i jestem zajęta do czternastej.

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.