Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"arrangement" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. ustalenie, plan Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  2. urządzenie, przygotowanie Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  3. porozumienie, umowa Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    ! synonim: agreement
  4. ułożenie, ustawienie, rozmieszczenie, aranżacja Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  5. uporządkowanie, porządek Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  6. aranżacja (dostosowanie utworu muzycznego na jakiś instrument) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

arrangement rzeczownik

Arrangements for the car service must be made the night before.

Przygotowania do służby samochodowej muszą być zrobioną poprzednią nocą.

They also might be happy about their son's living arrangements.

Oni również mogą cieszyć się z powodu żywych umów swojego syna.

But some of them said the old arrangement might be off.

Ale jakiś z nich powiedział, że stare przygotowanie może być odwołane.

So the other community members decided to make their own arrangements.

Więc inni członkowie społeczni zdecydowali się robić ich własne ustawienie.

Pytania i odpowiedzi - arrangement

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - arrangement
living arrangement = warunki mieszkaniowe
travel arrangement = miejsce zakwaterowania, rezerwacja
flower arrangement = kompozycja kwiatowa
trade arrangement = porozumienie handlowe
tie-in arrangement = umowa sprzedaży wiązanej
commercial arrangement = porozumienie handlowe, uzgodnienia handlowe
credit arrangement = umowa kredytowa
supply arrangement = uzgodnienie w sprawie dostaw
selling arrangement = umowa sprzedaży
financial arrangements = ustalenia finansowe
seating arrangements = ustalenia dotyczące rozmieszczenia (np. stolików)
advertising agency fixed-fee arrangement = umowa z agencją reklamową ze stałym wynagrodzeniem za świadczone usługi
make an arrangement = zaplanować coś (+1 inne znaczenie)
joint marketing arrangement = porozumienie o wspólnym zbycie
arrangement of advertising space = organizacja przestrzeni reklamowej
arrangement of goods = rozmieszczenie towarów (np. na wystawie)
market support arrangement = działanie stabilizujące rynek
price by arrangement = cena do uzgodnienia
hire purchase agreement , hire purchase arrangement = BrE umowa sprzedaży ratalnej
distribution arrangements = uzgodnienia dotyczące dystrybucji
credit arrangements = warunki kredytu
security measures , security arrangements = środki bezpieczeństwa
Please confirm that the arrangements have been made. = Proszę o ostateczne potwierdzenie ustaleń.
I've already made some arrangements and I'm booked until 2 p.m. = Już poczyniłem pewne plany i jestem zajęty do czternastej., Już poczyniłam pewne plany i jestem zajęta do czternastej.

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.