Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"J" po polsku - Słownik angielsko-polski

J **

rzeczownik
  1. J (dziesiąta litera angielskiego alfabetu) Dodaj do powtórek w eTutor

J rzeczownik

In which j case I would get very little rest.

W który j przypadek miałbym bardzo mało reszty.

Then J went out of the house and took me with him.

W takim razie j wyszedł z domu i zabrał mnie z nim.

A little girl with J a foreign looking woman, you said?

Trochę dziewczyny z j zagraniczna patrząca kobieta, powiedziałeś?

His eyes went again to the J on the wall.

Jego oczy poszły jeszcze raz do j na ścianie.

j **

rzeczownik
  1. AmE slang joint, skręt z marihuaną (skrót od joint) Dodaj do powtórek w eTutor

j rzeczownik

In which j case I would get very little rest.

W który j przypadek miałbym bardzo mało reszty.

Then J went out of the house and took me with him.

W takim razie j wyszedł z domu i zabrał mnie z nim.

A little girl with J a foreign looking woman, you said?

Trochę dziewczyny z j zagraniczna patrząca kobieta, powiedziałeś?

His eyes went again to the J on the wall.

Jego oczy poszły jeszcze raz do j na ścianie.

joule , J **

Joule's ExperimentJednostką pracy jest dżul (J)
rzeczownik
  1. dżul (jednostka pracy, energii, ciepła) Dodaj do powtórek w eTutor

joule, J rzeczownik

Guns may not have an energy greater than 15 joules.

Bronie nie mogą wywierać ogromniejszej niż 15 dżuli energii.

Any reporter can be specific about the two hundred joules.

Jakikolwiek reporter może być określony o dwustu dżulach.

In any case, the internationally used energy unit is the joule.

Zresztą, na całym świecie używana jednostka energetyczna jest dżulem.

About the same distance to the west is the crater Joule.

Prawie taka sama odległość na zachód krater jest Dżulem.

Pytania i odpowiedzi - J

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - J
joint account , (abbreviation) JA , (abbreviation) J.A. , (abbreviation) J/A , (abbreviation) Ja. = wspólny rachunek bankowy, wspólne konto
jizz , also: jism = slang sperma, nasienie (wulgarne określenie)

"J (dziesiąta litera angielskiego alfabetu)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.