Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"am" po polsku - Słownik angielsko-polski

am *****

czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

am czasownik

I am actually lost as to what they are thinking.

Zgubię się faktycznie co do co oni myślą.

I'm not here to put myself higher than I am.

Mam nie tutaj wysłać siebie wyżej niż ja jestem.

How am I going to take care of my family?

Jak będę opiekować się swoją rodziną?

I am 59 years old and the father of five children.

Mam 59 lat i ojciec piątki dzieci.

I am ...

 1. Jestem ...

be *****

czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular) was past tense (plural) were past participle been
 1. być
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)

be czasownik

We are here to talk to the members of Congress.

Mamy tu rozmawiać z członkami Kongresu.

Would he run for public office, the General was asked.

Kandydowałby na urząd publiczny, Ogólny zapytać.

And only Congress is in a position to force change.

A jedynie Kongres jest w pozycji do zmiany siły.

All such information will be made available to the public.

Wszystkie takie informacje zostaną udostępnione publicznie.

I am
I'm *****

obrazek do I am po polsku
 1. ja jestem

I am, I'm brak / fraza

I am really in love with a lot of things about the world.

Because I am never going to be anything like his mother.

I am not going to read each one of those.

I am old and have been around a long time.

am ***
a.m. ***
ante meridiem

Alternatywna pisownia to: AM, A.M.
obrazek do am po polsku
przysłówek
 1. przed południem, rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem')

Pytania i odpowiedzi - I am ..

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - I am ..

so am I = ja również
Am I wrong? = Czy się mylę?
Am I bothering you? = Czy przeszkadzam ci?
Yes, I am married. = Tak, jestem żonaty., Tak, jestem mężatką.
I am ready to order. = Mogę już złożyć zamówienie.
Yes, I am. = Tak, jestem.
I am leaving tomorrow. = Wyjeżdżam jutro.
I am the youngest. = Jestem najmłodszy.
I am the oldest. = Jestem najstarszy.
I am ... years old. = Mam ... lat.
I am a student. = Jestem studentem.
I am sorry. = Przepraszam.
I am French. = Ja jestem Francuzem.
I am Bulgarian. = Ja jestem Bułgarem.
I am Austrian. = Ja jestem Austriakiem.
I am Ukrainian. = Ja jestem Ukraińcem.
I = ja (+1 inne znaczenie)
I have = ja mam
I know = wiem, mam pomysł spoken (+1 inne znaczenie)
I mean = to znaczy, mam na myśli spoken
I say = mówię (jako wtrącenie) British English old-fashioned
I guess = chyba tak spoken (+1 inne znaczenie)
I don't know = nie wiem, nie jestem pewien spoken
I wish! = chciałbym! spoken

"I (dziewiąta litera angielskiego alfabetu)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

koniec i kropka = period!
koszt, fracht i ubezpieczenie (wliczone w cenę) = cost , freight and insurance , c.f.i. (skrót), cfi (skrót), CFI (skrót)

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?