Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"am" po polsku - Słownik angielsko-polski

am *****

czasownik
 1. jestem Dodaj do powtórek w eTutor
  I am John. (Jestem John.) Dodaj do powtórek w eTutor
  zobacz także: be

am czasownik

I am actually lost as to what they are thinking.

Zgubię się faktycznie co do co oni myślą.

I'm not here to put myself higher than I am.

Mam nie tutaj wysłać siebie wyżej niż ja jestem.

How am I going to take care of my family?

Jak będę opiekować się swoją rodziną?

I am 59 years old and the father of five children.

Mam 59 lat i ojciec piątki dzieci.

I am ...

 1. Jestem ... Dodaj do powtórek w eTutor

be *****

czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular) was past tense (plural) were past participle been
 1. być Dodaj do powtórek w eTutor
  I am Tom. (Jestem Tom.) Dodaj do powtórek w eTutor
  This is a dog. (To jest pies.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Where are you? (Gdzie jesteś?) Dodaj do powtórek w eTutor

be czasownik

We are here to talk to the members of Congress.

Mamy tu rozmawiać z członkami Kongresu.

Would he run for public office, the General was asked.

Kandydowałby na urząd publiczny, Ogólny zapytać.

And only Congress is in a position to force change.

A jedynie Kongres jest w pozycji do zmiany siły.

All such information will be made available to the public.

Wszystkie takie informacje zostaną udostępnione publicznie.

I am , I'm *****

obrazek do I am po polsku
 1. ja jestem Dodaj do powtórek w eTutor

I am, I'm brak / fraza

I am actually lost as to what they are thinking.

I'm not here to put myself higher than I am.

I am 59 years old and the father of five children.

I am not used to being given things for no reason.

am ***, a.m. ***, ante meridiem

Alternatywna pisownia to: AM, A.M.
obrazek do am po polsku
przysłówek
 1. przed południem, rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem') Dodaj do powtórek w eTutor

Pytania i odpowiedzi - I am ..

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - I am ..
so am I = ja również
Am I wrong? = Czy się mylę?
Am I bothering you? = Czy przeszkadzam ci?
Am I right? = Czy mam rację?
I am easy = spoken jest mi obojętne
I am ... years old. = Mam ... lat.
I am a student. = Jestem studentem.
I am sorry. = Przepraszam.
I am French. = Ja jestem Francuzem.
I am Bulgarian. = Ja jestem Bułgarem.
I am Austrian. = Ja jestem Austriakiem.
I am Ukrainian. = Ja jestem Ukraińcem.
I am Polish. = Ja jestem Polakiem.
I am Italian. = Ja jestem Włochem.
I am Irish. = Ja jestem Irlandczykiem.
I am Spanish. = Ja jestem Hiszpanem.
I = ja (+1 inne znaczenie)
I have = ja mam
I know = spoken wiem, mam pomysł (+1 inne znaczenie)
I mean = spoken to znaczy, mam na myśli
I say = BrE old-fashioned mówię (jako wtrącenie)
I guess = spoken chyba tak (+1 inne znaczenie)
I don't know = spoken nie wiem, nie jestem pewien
I wish! = spoken chciałbym!

"I (dziewiąta litera angielskiego alfabetu)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

koniec i kropka = period!
koszt, fracht i ubezpieczenie (wliczone w cenę) = cost , freight and insurance , (abbreviation) c.f.i., (abbreviation) cfi, (abbreviation) CFI

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.