Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"Diki (mówiący słownik języka angielskiego)" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Diki (mówiący słownik języka angielskiego)
rzeczownik
  1. Diki

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "Diki (mówiący słownik języka angielskiego)"

szkocka odmiana języka angielskiego = Scottish , Scots , Scotch old-fashioned , Scottish English
słownik = dictionary

"Diki (mówiący słownik języka angielskiego)" po polsku — Słownik angielsko-polski

Diki

rzeczownik
  1. Diki (mówiący słownik języka angielskiego)

Diki rzeczownik

It is under the supervision of Diki Umbara, a film critic.

To jest poniżej nadzoru nad Diki Umbara, krytyk filmowy.

Diki: Trial by combat i Were culture.

Diki: pojedynek sądowy i były kulturą.

"All the Tibetans who live locally will go," said 26-year-old Diki Youdon, who works in the town.

"Wszyscy Tybetańczycy, którzy żyją w okolicy pójdą" powiedział 26-rok - stary Diki Youdon, który pracuje na terenie miasta.

Diki Tsering, edited & introduced by Khedroob Thondop.

Diki Tsering, zredagowany & wprowadzony przez Khedroob Thondop.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.