Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"capital account" po polsku - Słownik angielsko-polski

capital account
C/A

rzeczownik
  1. bilans płatniczy
  2. rachunek kapitału

capital account, C/A rzeczownik

It would then have gone into his own capital account.

To wtedy weszłoby do jego własnego rachunku kapitałowego.

There is no separate capital account in the Federal budget.

Nie ma żadnego oddzielnego rachunku kapitałowego w budżecie federalnym.

The capital accounts for 30 seats in the 290-seat Parliament.

Rachunki kapitałowe dla 30 miejsc w 290-miejsce parlament.

Close each partner's drawing account to the individual capital accounts.

Blisko rachunek bieżący każdego partnera do oddzielnych rachunków kapitałowych.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - C/A

C = C (trzecia litera angielskiego alfabetu) (+2 inne znaczenia)
a , a = przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, których wymowa zaczyna się od spółgłoski (+2 inne znaczenia)
A = A (pierwsza litera angielskiego alfabetu) (+1 inne znaczenie)
coulomb , C = kulomb (jednostka ładunku elektrycznego)
Chamber of Commerce , C of C (skrót) = izba handlowa
commander in chief , C-in-C (skrót) = głównodowodzący, naczelny dowódca
a minute = chwila
self-contained , s/c = niezależny, samowystarczalny (+1 inne znaczenie)
c/o = na adres (skrót od 'care of')
hepatitis C = wirusowe zapalenie wątroby typu C
a little = nieznacznie, nieco
a light = ogień (do zapalenia papierosa)
a certain = pewny, niewielki (np. fragment, część) (+2 inne znaczenia)
overcharge , o/c (skrót) = policzyć zbyt wysoką cenę (+2 inne znaczenia)
a lot , lots informal = mnóstwo, dużo, wiele
a performance = wyczyn British English spoken
a bit = nieco, trochę British English (+1 inne znaczenie)
a lot = bardzo
a/c , acct. = konto (skrót)
middle C = środkowe C (nuta)
big C = rak (choroba), nowotwór slang (+1 inne znaczenie)
C plus = dostateczny plus, trójka plus (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich)
a couple of = kilka
a gift = prezent (coś łatwiejszego, tańszego niż można się było spodziewać) British English informal
a little bit = troszkę, nieco
a dust = odkurzanie British English
at a time = po kolei (np. po jednym pytaniu na raz, każde pytanie po kolei) (+1 inne znaczenie)

"C (Alfabet fonetyczny NATO)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

a, tak = oh
A ty? = And you?
środkowe C (nuta) = middle C
wirus zapalenia wątroby typu C = hepatitis C virus , HCV

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.