Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"behind" po polsku - Słownik angielsko-polski

behind *****

"Behind" może pełnić w zdaniu zarówno funkcję przyimka, jak i przysłówka.
obrazek do behind po polsku
przyimek
 1. z tyłu, za Dodaj do powtórek w eTutor
  She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.) Dodaj do powtórek w eTutor
  "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.") Dodaj do powtórek w eTutor
  Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. za, po (kimś, np. być w wyścigu) Dodaj do powtórek w eTutor
  He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. za (czymś, np. kryć się) Dodaj do powtórek w eTutor
  I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. za (z poparciem) Dodaj do powtórek w eTutor
  I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.) Dodaj do powtórek w eTutor

behind przyimek

From behind the door, a woman asked what I wanted.

A young woman behind my wife asked her if she needed help.

Do I have the rest of my life behind me?

And he had a lot of people right behind him.

rzeczownik
 1. informal tyłek, pupa (pośladki) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: bottom

behind sb *****

przysłówek
 1. za kimś, po kimś Dodaj do powtórek w eTutor
  We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.) Dodaj do powtórek w eTutor

Pytania i odpowiedzi - behind

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - behind
from behind = od tyłu (np. gdy ktoś podchodzi do czegoś od tyłu) (+1 inne znaczenie)
be behind sth = stać za czymś, być przyczyną czegoś
behind bars = informal za kratkami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
fall behind = pozostawać w tyle, zwalniać kroku (+1 inne znaczenie)
get behind = spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
lag behind = odstawać, opóźniać się
way behind = daleko z tyłu
get behind sb = informal wspierać kogoś
behind closed doors = za zamkniętymi drzwiami (+1 inne znaczenie)
behind schedule = z opóźnieniem
leave sth behind = zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś
disappear behind sth = zniknąć za czymś (np. za murem)
hide behind sth = schować się za czymś
at the wheel , behind the wheel = za kierownicą
lie behind sth = powodować coś
wait behind = zostawać, zaczekać
shut sth behind sb = zamknąć coś za kimś
wet behind the ears = mieć mleko pod nosem
motive behind sth = motyw za czymś
duck behind sb = schować się za kimś
behind enemy lines = za liniami nieprzyjaciela
rationale behind sth = powody stojące za czymś, racjonalne przesłanki
unite behind sb = zjednoczyć się za kimś
hide sth behind sth = schować coś za czymś
behind the times = staroświecki
fall in behind = tworzyć szereg
be behind schedule = mieć opóźnienie
trail behind sth , trail around sth = ciągnąć się za czymś, snuć się wokół czegoś, wlec się za czymś, zostawać w tyle
behind facade = pod powierzchnią
behind time = po czasie
tie sth behind sth = przywiązać coś za czymś
the truth behind sth = prawda za czymś
go behind the footlights = wstąpić na deski sceniczne
code-behind class = technical klasa związana z kodem
code-behind page = technical strona związana z kodem
behind sb's back = za czyimiś plecami
fall behind in school = narobić sobie zaległości w szkole
get behind with sth = zostać w tyle z czymś, spóźniać się z czymś

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?