Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"behind" po polsku — Słownik angielsko-polski

behind *****

"Behind" może pełnić w zdaniu zarówno funkcję przyimka, jak i przysłówka.
obrazek do "behind" po polsku
przyimek
 1. z tyłu, za
  She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.)
  "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.")
  Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.)
 2. za, po (kimś, np. być w wyścigu)
  He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
 3. za (czymś, np. kryć się)
  I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.)
 4. za (z poparciem)
  I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.)

behind przyimek

He had little to do with what was left behind him.

From behind the door, a woman asked what I wanted.

And he had a lot of people right behind him.

But they all left behind someone very much like them.

rzeczownik
 1. tyłek, pupa (pośladki) informal
  ! synonim: bottom

behind somebody

przysłówek
 1. za kimś, po kimś
  We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)

Pytania i odpowiedzi — "behind"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "behind"

from behind = od tyłu (np. gdy ktoś podchodzi do czegoś od tyłu) (+1 inne znaczenie)
behind bars = za kratkami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
fall behind = pozostawać w tyle, zwalniać kroku (+1 inne znaczenie)
get behind = spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
lag behind = odstawać, opóźniać się
way behind = daleko z tyłu
behind closed doors = za zamkniętymi drzwiami (+1 inne znaczenie)
behind schedule = z opóźnieniem
at the wheel , behind the wheel = za kierownicą
wait behind = zostawać, zaczekać
behind enemy lines = za liniami nieprzyjaciela
behind the times = staroświecki
fall in behind = tworzyć szereg
wet behind the ears = mieć mleko pod nosem
be behind schedule = mieć opóźnienie
behind facade = pod powierzchnią
behind time = po czasie
tie something behind something = przywiązać coś za czymś
unite behind somebody = zjednoczyć się za kimś
rationale behind something = powody stojące za czymś, racjonalne przesłanki
leave something behind = zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś
behind somebody's back = za czyimiś plecami
be behind something = stać za czymś, być przyczyną czegoś
disappear behind something = zniknąć za czymś (np. za murem)
duck behind somebody = schować się za kimś
get behind somebody = wspierać kogoś
hide something behind something = schować coś za czymś
hide behind something = schować się za czymś
motive behind something = motyw za czymś
shut something behind somebody = zamknąć coś za kimś
leave somebody behind = zostawić kogoś w tyle
lie behind something = powodować coś
fall behind with something , fall behind on something = nie nadążać z czymś, nie zdążyć zrobić czegoś na czas
behind the scenes = za kulisami
fall behind in school = narobić sobie zaległości w szkole
throw your weight behind somebody = stać za kimś murem
trail behind something , trail around something = ciągnąć się za czymś, snuć się wokół czegoś, wlec się za czymś, zostawać w tyle
the truth behind something = prawda za czymś

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?